47
Obra Social “la Caixa”

Obra Social “la Caixa”

Canviar presents i construir futurs. Aquest és l'objectiu de l'Obra Social "la Caixa", que el 2018 compta amb un pressupost de 520 milions d'euros dirigits fonamentalment a impulsar projectes socials que fomentin la igualtat d'oportunitats. Per això, els col·lectius en situació de vulnerabilitat són els principals destinataris d'aquests programes. A finals de 2017, i amb l’objectiu de donar visibilitat a les milers d’iniciatives i històries que s’impulsen des de l’Obra Social ”la Caixa”, l’entitat posa en marxa Alma, la xarxa social social, un nou espai digital dedicat a l’àmbit social, que aporta una nova mirada al present i al futur de la societat.