36
Lluís Torner

Lluís Torner

Lluís Torner és el director de l'ICFO-Institut de Ciències Fotòniques i catedràtic de la UPC. Membre del High-Level Group del Quantum Technologies Flagship de la Comissió Europea. Va rebre el Premi Nacional d'Investigació del 2016