TheNBP Factory

Foto de Rodion Kutsaev.

Telefónica reconeix el dret a la desconnexió digital dels seus empleats

El compromís amb la conciliació i el respecte del temps de descans serà extensiu a tots els països on opera la companyia.

La direcció de Telefónica s’ha compromès amb els sindicats majoritaris a reconèixer per primera vegada el seu posicionament respecte del dret a la desconnexió digital. La companyia ha fet públic en els últims dies, amb la ratificació de les organitzacions sindicals majoritàries a Espanya, UGT i CCOO, el seu objectiu de posar en marxa mesures concretes per potenciar el respecte al temps de descans dels treballadors un cop finalitzada la jornada laboral , i reconeix com una oportunitat el fet de liderar la implantació a les seves operadores d’aquest dret, una tendència cada vegada més present en la realitat empresarial mundial.

D’esquerra a dreta: Javier Delgado, director de RRHH de Telefónica España; José María Álvarez-Pallete, president executiu de Telefónica; José Alfredo Mesa, representant de l’UGT, i Jesús González, representant de les CCOO.

El compromís amb la desconnexió digital serà extensiu a tots els països on Telefónica té activitat i s’incorporarà pròximament, com a annex, a l’Acord Marc Internacional que la Companyia té en vigor amb les organitzacions sindicals a nivell mundial. Telefónica promourà en els seus diferents territoris accions de sensibilització i formació dirigides a tots els professionals del Grup per informar sobre els riscos, desafiaments i bones pràctiques relacionats amb l’ús de les eines digitals.

En el document, la companyia reconeix com a imprescindible que els treballadors puguin ‘desconnectar’ quan sigui necessari i crear hàbits saludables respecte a l’ús dels seus dispositius. Telefónica posarà a la seva disposició totes les eines necessàries perquè els empleats del Grup desenvolupin el seu propi ‘benestar digital’.

Aquest objectiu de treballar per estendre en l’organització l’ús intel·ligent de la tecnologia és un més dels compromisos compartits entre Telefónica i els sindicats més representatius. Telefónica té un model de diàleg social reeixit que ha permès que els processos de transformació de la companyia a nivell global s’hagin gestionat sota els principis de la concertació i l’acord.