Un indret, dos moments: Carrer de Méndez Núñez

Un indret,
dos moments

Carrer de Méndez Núñez

Un indret,
dos moments

Carrer de Méndez Núñez

FOTOS DE RICARDO FERICHE

FOTOS DE RICARDO FERICHE