Cada vegada es llegeixen menys diaris impresos a Espanya

El conjunt dels diaris impresos espanyols segueix perdent lectors cada any. Des que a l'any 2008 s'aconseguís un percentatge rècord de lectors del 42,1% (entre la població major de 14 anys), la premsa espanyola ha anat reduint el seu protagonisme en la vida diària de la població espanyola.

El conjunt dels diaris impresos espanyols segueix perdent lectors cada any. Des que a l’any 2008 s’aconseguís un percentatge rècord de lectors del 42,1% (entre la població major de 14 anys), la premsa espanyola ha anat reduint el seu protagonisme en la vida diària de la població espanyola.

En els últims nou anys, el percentatge de lectors de diaris impresos ha caigut fins al 24,3%, perdent per tant gairebé 18 punts percentuals, segons dades ofertes per l’AIMC (Associació per a la Recerca de Mitjans de Comunicació).

Com es pot observar en el següent gràfic, elaborat a partir de les dades incloses en l’estudi “Situació General de Mitjans a Espanya 2018”, publicat recentment per l’AIMC, la premsa diària espanyola compte des de fa quatre anys amb menys d’un 30% de penetració al mercat. Des dels anys 80, el percentatge de lectors de diaris havia estat sempre superior al 30% i fins i tot va superar el 40% entre els anys 2004 i 2008.
El conjunto de los diarios impresos españoles sigue perdiendo lectores cada año. Desde que en el año 2008 se alcanzara un porcentaje récord de lectores del 42,1% (entre la población mayor de 14 años), la prensa española ha ido reduciendo su protagonismo en la vida diaria de la población española.

 

Una altra dada que certifica que els diaris impresos tenen una presència cada vegada menor en la vida diària dels espanyols és el del temps mitjà de lectura, que pràcticament s’ha reduït a la meitat en els últims nou anys.

Al 2008, els espanyols lectors de diaris dedicaven una mitja de 17,7 minuts a la premsa. L’any passat aquest temps es va reduir a 9 minuts com es pot veure en el següent gràfic elaborat també amb les dades contingudes en l’informe de l’AIMC.