Representants del Tech Tourism Cluster després de la seva recent assemblea general.

El Tech Tourism Cluster ambiciona posicionar Catalunya com a referent ‘traveltech’

L'entitat agrupa 82 companyies híbrides entre tecnologia i turisme amb la voluntat de potenciar la confluència entre tots dos sectors, que dibuixa noves maneres de viatjar i de gestionar el turisme

Barcelona és un referent en l’àmbit turístic, però no només en l’atracció del visitant. La ciutat ha aspirat a anar més enllà i mirar de governar el turisme i de conduir-lo cap a un model sostenible i de qualitat, en un context en el qual la capital catalana s’ha anat posicionant com a referent també en l’àmbit tecnològic. Fent confluir aquestes dues facetes de Barcelona, el Tech Tourism Cluster (TTC) va fer eclosió el 2022 amb l’objectiu de propulsar la vinculació del turisme amb la tecnologia, un “binomi amb molt de potencial a curt, mitjà i llarg termini”. 

“El potencial a Barcelona i tot el territori català és immens”, ha remarcat el cluster manager del TTC, Xavier Garcia, conversant amb The New Barcelona Post. El ritme de creixement del TTC reflecteix el dinamisme d’aquesta simbiosi entre turisme i tecnologia. Impulsat com a organització empresarial sense ànim de lucre a través de la direcció general de Turisme de la Generalitat i d’Acció, el clúster va arrencar la seva activitat de forma privada amb 20 empreses del sector com a membres; en menys de dos anys, la xifra ha escalat fins als 82, que sumen una facturació acumulada de 1.400 milions d’euros. L’objectiu de l’organisme passa per continuar creixent i aconseguir el centenar de membres enguany, tot i que no es prioritza només la quantitat de socis, sinó també la seva diversitat: “Tenim representada tota la cadena de valor del sector”. 

Així, formen part del clúster empreses de software de gestió, de ciberseguretat, d’eines de pagament, gestió de dades, blockchain, màrqueting digital i iniciatives d’altres àmbits que vinculen la seva activitat a la restauració, als hotels i a les múltiples facetes del turisme. “Des del principi, intentem crear una massa crítica partint de la diversificació dels socis”, que engloben startups, petites i mitjanes empreses i també grans companyies, com Vueling, Catalonia Hotels, Eurecat i Amadeus, a més d’institucions com el Gremi d’Hotels i universitats. 

El cluster manager del TTC pronostica que “la propera revolució tecnològica serà al sector dels viatges”

Les startups exerceixen un rellevant paper dins del clúster, i inclouen propostes com la de Diskover, que digitalitza punts d’interès turístic; la de Bookline, que desenvolupa chatbots per a la reserva d’hotels i restaurants amb IA; la de Hosstinn, enfocat al talent del sector i a la seva professionalització, i la de Silt, enfocada a serveis de seguretat i de biometria i reconeixement facial. 

L’objectiu del TTC és continuar creixent i sumant membres “de manera orgànica fins a omplir de manera progressiva totes les potes del clúster”. I és que la diversitat és clau a l’hora d’impulsar projectes que puguin beneficiar de manera transversal al sector, com el que tenen en marxa relatiu a l’ús de la tecnologia blockchain, concebuda com un “notari digital” per d’impulsar la traçabilitat i facilitar la interacció entre proveïdors. 

Propulsar el talent és un altre dels objectius del TTC, que aborda aquesta qüestió mitjançant un grup de treball que tracta d’optimitzar la relació entre la universitat i l’empresa. “Des del clúster volem incentivar que l’empresa entri a la universitat, i que la universitat vagi a l’empresa”. Tot amb un objectiu: “Formar un talent híbrid de futur, que percebi la tecnologia com una eina per al desenvolupament del sector del turisme”.

Membres del clúster d’empreses híbrides de tecnologia i turisme durant una sessió de treball.

El clúster també compta amb un grup de treball que se centra en la creació d’un espai de dades propi per al sector de la tecnologia i el turisme, i posa el focus també en la Intel·ligència Artificial: “No som conscients d’on pot arribar el potencial de la IA en el nostre sector”, ha avisat Garcia. 

Totes aquestes tecnologies i eines tenen nombroses aplicacions en l’àmbit turístic, i van des de la millora de l’experiència de l’usuari en àmbits com a reserves i visites, fins a la gestió de dades i de plataformes intel·ligents encarades a facilitar la presa de decisions vinculades al turisme. En totes dues direccions: tant per a destinacions que han de gestionar un elevat flux de turistes, com per a aquells que volen atreure a més visitants per posicionar-se en el sector i diversificar la seva economia. 

Membres del Tech Tourism Cluster a una de les trobades de l’organisme, centrat en propulsar el binomi entre tecnologia i turisme.

“Ho entenem com una manera d’avançar cap a una bona governança del turisme per part dels municipis, perquè es converteixin en destins intel·ligents en els quals es trobi l’equilibri entre la millora de l’experiència del visitant i la de la qualitat de vida del resident”, resumeix el cluster manager del TTC, que recentment ha renovat a la seva junta directiva. En la seva assemblea general ordinària a finals de maig, el fins ara president i CEO de Prestige Software, Félix Navarro, va traspassar el càrrec a la directora comercial de Beroni, Ingrid Graells, mantenint una estratègia enfocada a millorar la competitivitat del sector de la tecnologia turística i a avançar cap a un futur en el qual aquest binomi anirà guanyant força. 

“El futur és traveltech: el turisme anirà vinculat a la tecnologia, han d’anar de bracet”, emfatitza Garcia, que percep una tendència de creixement en les iniciatives emprenedores vinculades al turisme: “Hem vist revolucions tecnològiques en sectors com la banca i la sanitat, i la pròxima revolució serà en el sector dels viatges”, ha pronosticat el cluster manager, que defensa que “la tecnologia pot contribuir a eixamplar la sostenibilitat i l’equilibri del turisme”.