TheNBP Factory

Teletreball
Al llarg del 2020, l’ICF ha finançat prop de 3.800 empreses. © Shutterstock

Finançament a llarg termini per reactivar l’economia

Gràcies a la seva vocació de banca pública i el seu rol anticíclic, l’Institut Català de Finances (ICF) és un dels actors clau per a la recuperació econòmica

Es compleix un any de l’inici d’una situació que ningú no s’esperava. Un any des que el teixit empresarial va haver d’adaptar-se a un context imprevist. Amb un descens del PIB a Catalunya de l’11,5 %, caigudes en els grans sectors d’activitat i un fort impacte en l’activitat empresarial, l’ocupació i el consum, trobar la recepta econòmica adequada era més important que mai. I aquest finançament i inversió a llarg, característic de la banca pública i conegut com a capital pacient, ha resultat ser l’ingredient secret.

Al llarg del 2020, l’ICF ha finançat prop de 3.800 empreses amb 1.329 milions d’euros i ha contribuït d’aquesta manera a la creació de 123.500 nous llocs de treball. Gràcies a la seva vocació de banca pública i al seu rol anticíclic, l’Institut Català de Finances (ICF) esdevé un actor clau capaç de reactivar l’economia, impulsar el creixement sostenible i promoure nous models de negoci innovadors i transformadors.

“El context provocat per la covid-19 ha evidenciat la capacitat de la banca pública per donar resposta a les necessitats de liquiditat directa del teixit empresarial”, assegura el conseller delegat de l’entitat, Víctor Guardiola. “Se n’ha reafirmat el rol anticíclic i la validesa com a complement a altres fonts de finançament. L’ICF ha estat, durant el 2020, dinamitzador de l’economia, tractor de la inversió i multiplicador de recursos”, afegeix.

 

Inversió a llarg termini com a baló d’oxigen

Com a inversor amb capital pacient, durant el 2020, l’ICF ha centrat els esforços en dos objectius estratègics: cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses i assegurar el manteniment dels llocs de treball. És a dir, ha aportat oxigen al teixit empresarial més afectat per la crisi.

La posada en marxa, gràcies al suport de Generalitat, de més de 1.000 milions d’euros en solucions de finançament, així com la flexibilització del calendari de pagaments han estat algunes de les mesures preses a l’inici de la pandèmia per tal d’aconseguir-ho. Aquestes accions també han permès accelerar la reactivació de l’economia i la transició cap a un model econòmic més sostenible i resistent.

Dels 1.329 milions d’euros finançats, el 97 % ha beneficiat professionals emprenedors, pimes i microempreses; el 68,4 % del total (uns 900 milions) s’ha destinat a 3.000 empreses afectades per la covid-19, i un terç del total de finançament ha recaigut en el comerç, el turisme i el transport, tres dels sectors més afectats per la crisi. A més a més, s’han finançat projectes d’habitatge social, iniciatives relacionades amb els béns i serveis culturals i projectes relacionats amb l’educació i l’esport amb més de 60 milions d’euros.

La posada en marxa, gràcies al suport de Generalitat, de més de 1.000 milions d’euros en solucions de finançament, així com la  flexibilització del calendari de pagaments han estat algunes de les mesures preses a l’inici de la pandèmia

Projectes, tots, estratègics que impacten de manera positiva no només en l’àmbit econòmic, sinó també en la societat i el medi ambient. I que posen de manifest el compromís de l’ICF amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides, la més gran iniciativa de responsabilitat social empresarial del món a la qual es va adherir durant el 2020.

“Aquests mesos hem estat més conscients que mai que, com a banca pública, era necessari donar suport al teixit empresarial. Però l’important no és només atendre les necessitats actuals del teixit productiu i l’economia catalana, sinó també les futures, i afavorir el creixement continuat i la reactivació real de l’economia”, assegura Guardiola.

Per tal de continuar creixent i innovant, sempre des d’una perspectiva social i sostenible, l’ICF acompanya les empreses i entitats al llarg de tot el cicle de vida, des de la seva creació fins a les etapes d’expansió i consolidació. Es tracta d’escoltar-ne les necessitats i posar a la seva disposició les solucions que s’hi adaptin millor. I d’esperar, perquè la paciència és una virtut i un baló d’oxigen econòmic.

Per a més informació sobre la missió i activitat de l’ICF, es pot consultar l’Informe Anual del 2020.