El vicepresident Pere Aragonès amb la consellera de Salut, Alba Vergés.

La Generalitat destinará 51 milions a recerca d’excel·lència i atracció de talent

El Govern afavorirà la recerca d'excel·lència, l'atracció de talent i la transferència de coneixement amb una inversió de 51,1 milions d'euros els pròxims quatre anys.

[dropcap letter=”A”]

mb l’objectiu de situar la recerca i la innovació com a eix central d’un model de societat basada en el coneixement, el Govern de la Generalitat ha aprovat un acord que preveu destinar 51,1 milions d’euros en quatre anys a projectes singulars institucionals que apostin per la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció de talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement.

Concretament, aquest pressupost s’invertirà en projectes que impliquin la construcció, adquisició o ampliació d’edificis que permetin incrementar l’actual parc d’equipaments destinats a activitats d’R+D. També es podran finançar projectes cooperatius de construcció, compra o millora d’equipaments de tota mena de plataformes tecnològiques compartides.

El Govern preveu finançar els projectes que s’adaptin a aquestes característiques amb els fons europeus provinents de la certificació de despesa sanitària derivada de la crisi de la Covid-19 presentada per la Generalitat a la Comissió Europea.

S’ha de recordar que per atendre totes les despeses extraordinàries provocades per la pandèmia, el Govern va haver de reprogramar fons europeus del programa Feder 2014-2020, tal com va autoritzar la mateixa Comissió Europea per pal·liar la crisi. Així, s’han atès les urgències econòmiques sanitàries sense comprometre la solvència financera de la Generalitat, ja que la reassignació de fons no ha comportat una reducció dels recursos disponibles.

En paral·lel, el Departament de Vicepresidència i d’Economia ha negociat mecanismes alternatius de finançament per garantir també la viabilitat de tots els projectes que havien d’anar a càrrec d’aquests fons Feder que s’han reprogramat per la Covid.