TheNBP Factory

Punt Lila La Garriga
Punt lila a la Festa Major de la Garriga, aquest estiu. © Sara Riera Blasi / Ajuntament de la Garriga

Més formació i millors Punts Liles: el Govern reforça la prevenció de les violències sexuals

Més de 170 entitats i administracions públiques municipals participen en unes formacions que tenen per objectiu prevenir les violències sexuals en l’oci nocturn. S’hi donen instruments i eines pràctiques per millorar el circuit d’actuació davant d’aquestes violències.

El Govern de la Generalitat ha posat en marxa un conjunt d’accions formatives per a millorar la prevenció de les violències sexuals en l’oci nocturn. Amb l’arribada de l’estiu i l’increment dels concerts i les festes majors, el Govern català ha reforçat les estratègies de prevenció amb què compten els municipis. De moment ja s’han sumat a aquesta iniciativa del Govern més de 200 persones de 170 municipis diferents.

Millorar la prevenció de les violències sexuals. Com són les formacions?

Les formacions per a la prevenció de les violències sexuals en l’oci nocturn s’han vingut celebrant durant tot el mes de juliol i ja compten amb diverses edicions a tot el país. Si es manté la demanda des dels municipis, es preveu la possibilitat de programar sessions addicionals al setembre.

Pel que fa pròpiament a les formacions, s’estructuren en tres blocs; el primer bloc fa una aproximació a les violències masclistes en els espais d’oci nocturn i les possibles estratègies de prevenció i d’actuació, entre les quals hi ha els anomenats Punts Liles.

Les formacions per a la prevenció de les violències sexuals en l’oci nocturn s’han vingut celebrant durant tot el mes de juliol i ja compten amb diverses edicions a tot el país

El segon bloc de les formacions té per objectiu l’assessorament pràctic per a la creació o revisió del funcionament de Punts Liles existents.

Per últim, el tercer bloc posa especial atenció en els circuits d’abordatge i la coordinació dels diferents agents implicats en la resposta davant les violències sexuals als espais d’oci nocturn. S’hi treballen els diferents rols i tasques de cada membre dels circuits d’abordatge, tant de les persones que fan la necessària sensibilització preventiva com de les que han d’actuar en cas d’agressió.

El repte de fer xarxa i saber-la adaptar a les necessitats de cada territori

Cadascun dels tres blocs de contingut correspon a una sessió formativa. Els dos primers blocs són en format telemàtic i el tercer té lloc de manera presencial. A més, per poder aterrar adequadament les formacions a cada context, l’alumnat de les diverses sessions s’ha agrupat per territoris. Es vol així potenciar el treball en xarxa entre municipis, una xarxa en què s’han tingut en compte les necessitats específiques dels municipis més petits o micropobles de Catalunya, que sovint s’enfronten a reptes diferents dels grans nuclis de població.

Punt Lila La Garriga
Una agent d’igualtat a la Festa Major de la Garriga, aquest estiu. © Sara Riera Blasi / Ajuntament de la Garriga

Pla Estratègic Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes

Les formacions per a la prevenció de les violències sexuals en l’oci nocturn s’emmarquen en el Pla Estratègic Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes que el Govern té previst donar a conèixer durant el primer trimestre de 2023. Un dels seus responsables és el subdirector de Sensibilització i Prevenció del Departament d’Igualtat i Feminismes, Rubén Sánchez Ruiz. En les seves pròpies paraules, ens explica l’objectiu de les formacions: “Hem volgut enfortir el treball en xarxa i promoure la corresponsabilitat comunitària davant les violències. Per “corresponsabilitat” ens referim a la responsabilitat compartida que tenim institucions i la societat a l’hora de prevenir les violències sexuals. Per això ens comprometem amb la formació de personal tècnic i dotem els ens locals i les entitats d’unes eines tan concretes com necessàries per a l’abordatge de les violències sexuals i masclistes. No els podem deixar sols, la resposta davant aquest repte només pot ser comunitària i aquest és el nostre compromís”.

Què és un Punt Lila?

Un Punt Lila és un espai de seguretat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals i masclistes als espais públics. El Punt Lila és també el primer lloc de referència, assessorament i actuació en cas es produeixi algun tipus de violència masclista en un espai d’oci. Amb l’arribada de l’estiu, les festes majors i altres esdeveniments, els Punts Liles esdevenen una eina clau en la primera línia d’atenció a les víctimes. Són, per tant, un espai necessari de servei a la ciutadania i, com a tal, el Govern de la Generalitat ha volgut reforçar-los amb la formació del personal que els gestiona. L’objectiu, un oci nocturn lliure de violències.