TheNBP Factory

Segueix l’optimisme davant de la compra d’un habitatge, encara que preocupa l’evolució a l’alça dels preus

Produir i comercialitzar habitatge en preus d’acord amb la demanda continuarà sent un repte fonamental en el sector immobiliari, segons es desprèn de l’últim Índex de Confiança Immobiliària Solvia (ICIS).

[dropcap letter=”E”]

ls espanyols, en aquest final i principi d’any, continuen sent optimistes davant de la compra d’un habitatge, encara que es mostren preocupats per la constant evolució a l’alça dels preus, segons l’Índex de Confiança Immobiliària Solvia (ICIS). En aquest sentit, el resultat de l’enquesta és coherent amb la visió que manté Solvia sobre que el mercat té més potencial de creixement en transaccions que en preus, sobretot en aquelles regions on el creixement de la població, la renda disponible i les xifres d’atur se situen per sota de la mitjana nacional.

L’ICIS és un baròmetre de Solvia que quantifica les percepcions i expectatives dels espanyols a l’hora d’adquirir un habitatge. En el seu últim mostreig de finals de novembre, s’aprecia que la confiança del consumidor espanyol segueix en zona favorable gràcies a la millora de la visió sobre la situació a dos anys i se situa en 109 punts sobre 200. La dada està en línia amb la registrada a l’abril (108 punts) i lleugerament per sota de la marcada un any enrere, quan l’ICIS va assolir el nivell més alt (116 punts), després de situar-se en 112 punts en les dues onades anteriors.

Així doncs, produir i comercialitzar habitatge en preus d’acord amb la demanda continuarà sent un repte fonamental en el sector immobiliari.

A Catalunya, l’índex de confiança se sosté en els 101 punts, encara que l’evolució a dos anys el situa en 113, sempre per sota de la mitjana espanyola, malgrat que també segueix en terreny favorable

OPTIMISME QUE ES MODERA, PERÒ CONTINUA SENT UN BON MOMENT PER COMPRAR

Dels dos indicadors que componen l’índex, es modera el que reflecteix si la situació actual és favorable per comprar un habitatge, fins a vorejar la posició neutra dels 100 punts, principalment per la sensació que continua l’escalada dels preus. A més, persisteix la percepció que les condicions laborals i d’estalvi no acompanyen aquestes pujades de preus (i està darrere de la moderació d’aquest indicador), tot i que respecte a l’abril del 2018 sí que millora la visió sobre aquesta situació personal.

No obstant això, mentre que l’indicador de situació actual es modera, el d’expectatives, que mesura la visió sobre l’evolució a dos anys, remunta cinc punts des de l’abril, fins a 118 punts sobre 100.

Aquesta millora de l’optimisme de cara al futur ve impulsada per la creença, cada vegada més arrelada, que els preus contindran o moderaran la seva evolució alcista. En l’àmbit personal, els ciutadans també preveuen millors condicions laborals, d’estalvi i d’accés al crèdit, la qual cosa contribueix a la millora de les expectatives.

El nivell de confiança dels espanyols es manté per sobre dels 100 punts a totes les regions espanyoles. A Catalunya, l’índex de confiança se sosté en els 101 punts, encara que l’evolució a dos anys el situa en 113, sempre per sota de la mitjana espanyola, malgrat que també segueix en terreny favorable.

Les zones amb un nivell superior a la mitjana d’Espanya són Andalusia i les Canàries, on el baròmetre se situa en 114 punts. També a la zona nord, l’ICIS se situa per sobre de la mitjana, amb 111 punts.

ELS PREUS DEL LLOGUER, TAMBÉ A L’ALÇA
En l’àmbit del lloguer, continua sent majoritari el corrent dels qui creuen que els preus seguiran evolucionant a l’alça, tot i que decau respecte a l’enquesta de l’abril del 2018.

És rellevant que el percentatge d’enquestats a Madrid que perceben que els preus de lloguer continuaran pujant, tot i ser majoritari, es modera respecte a l’onada anterior.

SOLVIA The NBP

L’ICIS, UN BARÒMETRE DE REFERÈNCIA QUE ANALITZA DES DEL 2016 LA CONFIANÇA DELS CONSUMIDORS SOBRE EL MERCAT IMMOBILIARI
L’Índex de Confiança Immobiliària és un baròmetre que desenvolupa Solvia en col·laboració amb l’institut d’investigació Kantar TNS des del novembre del 2016. Recull la percepció dels espanyols sobre el mercat de compra d’habitatge amb un rang de 0 a 200 punts, sent 100 la posició neutra, de 0-100 la negativa i de 100-200, l’opinió favorable.

L’ICIS es compon de dos indicadors que avaluen tant la perspectiva general com la personal respecte a la compra d’habitatge, a banda d’un indicador de situació actual i un indicador d’expectatives a dos anys. L’Índex de Confiança es calcula com la mitjana aritmètica de cada una d’aquestes variables (índex de situació actual + indicador a 2 anys/2).

Solvia desenvolupa aquest índex des del novembre del 2016, amb dues onades anuals al novembre i l’abril, la qual cosa permet obtenir dades comparables en períodes de sis mesos.

Aquest índex s’ha elaborat amb una mostra de 1.204 entrevistes realitzades del 15 al 19 d’octubre del 2018 a individus entre 25 i 60 anys. Els enquestats són residents a l’Espanya peninsular, les Balears i les Canàries. La mostra compta amb quotes representatives per sexe, edat, zona, hàbitat i índex socioeconòmic a nivell total i a nivell de cada zona per sexe, edat, comunitat autònoma i hàbitat. L’error de la mostra a nivell total és d’un +/-2,87% per a una fiabilitat del 95,5%.

SOBRE SOLVIA
Solvia és una firma líder en serveis immobiliaris a Espanya, amb una cartera de 141.000 unitats d’actius sota gestió, el valor de la qual supera els 30.000 milions d’euros. És una companyia industrial amb una cartera diversificada de clients i una plantilla propera a les 800 persones, que inverteix i investiga de forma constant i aplica la innovació a tots els seus àmbits d’activitat, desenvolupant tecnologia pròpia des de fa anys.

SOLVIA The NBP

Actualment és no només un servicer, sinó una immobiliària amb presència al mercat retail i d’inversió que ofereix serveis a particulars, empreses i inversors. Solvia compta amb una contrastada capacitat de gestió de tota mena d’actius immobiliaris, tant residencials com terciaris i singulars.

La companyia destaca per la seva tasca de consultoria i opera en tots els segments del mercat. Ofereix serveis que van des de la comercialització d’immobles per a compra, venda o lloguer, fins a consultoria i valoració per a inversors, passant per la gestió patrimonialista o de carteres de crèdit.

A més, té una enorme capil·laritat gràcies a la seva xarxa de Solvia Stores, un total de 60 punts a peu de carrer repartits per tota la geografia espanyola, des dels quals dóna servei als seus clients, a qui ofereix solucions immobiliàries integrals amb una atenció professional i personalitzada.

Solvia desenvolupa tecnologia pròpia des de fa anys i recentment, dins del seu afany per contribuir a la transparència en el mercat immobiliari, ha llançat l’eina de geolocalització Solvia Location Intelligence, que ofereix dades de mercat residencial a nivell de secció censal, i l’eina de valoració Solvia Price Index, que estableix el preu d’un habitatge basat en big data i machine learning. Ambdues estan disponibles en obert a la seva pàgina web de forma gratuïta i proporcionen informació professional que ajuda a prendre la millor decisió a l’hora de comprar, vendre o llogar un habitatge.