TheNBP Factory

Il·lustracions de la campanya per la integritat i transparència de Telefónica sobre intel·ligència artificial.

Telefónica es compromet a utilitzar la Intel·ligència Artificial amb integritat i transparència

Aprovats pel Comitè Executiu, els principis posen l'accent en la igualtat i imparcialitat, la transparència, la claredat, la privacitat i la seguretat. Són normes que s'apliquen en tots els mercats on opera la multinacional i s'estenen a tota la seva cadena de valor, a través de socis i proveïdors

Telefónica és una de les primeres companyies del món en tenir unes pautes ètiques d’Intel·ligència Artificial (IA) per garantir un impacte positiu en la societat. Amb els Principios de Inteligencia Artificial amb què s’ha compromès públicament, l’operadora es compromet a dissenyar, desenvolupar i usar la IA amb integritat i transparència.

Aprovats pel Comitè Executiu, els principis posen l’accent en la igualtat i imparcialitat, la transparència, la claredat, la privacitat i la seguretat. Són normes que s’apliquen en tots els mercats on opera la multinacional i s’estenen a tota la seva cadena de valor, a través de socis i proveïdors.

José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica, s’ha pronunciat en nombroses ocasions sobre el compromís de Telefónica amb el desenvolupament de productes i serveis destinats a fer del món un lloc millor per viure i mitigar els impactes negatius que la tecnologia pugui tenir en la societat o el medi ambient. També ha subratllat que els avenços han de contribuir a fer que la societat sigui més inclusiva i ofereixi millors oportunitats per a tothom. En aquest sentit, la IA pot ajudar a complir aquests objectius.

HUMANITZAR LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

A partir d’ara, Telefónica avaluarà els projectes que incloguin Intel·ligència Artificial d’acord amb els següents principis ètics amb l’objectiu d’humanitzar l’ús de la tecnologia en benefici de tots:

  • Justa: les aplicacions de la tecnologia d’IA han de donar resultats justos, sense impactes discriminatoris en relació amb la raça, l’origen ètnic, la religió, el gènere, l’orientació sexual, la discapacitat o qualsevol altra condició personal.
  • Transparent i explicable: l’objectiu és que els usuaris sàpiguen que estan interactuant amb un sistema d’IA, quina dades seves s’usen i per què. Telefónica s’ha d’assegurar comprendre la lògica que hi ha darrere de les decisions del sistema.
  • Centrada en les persones: la IA ha d’estar al servei de la societat i generar beneficis tangibles per a les persones, els drets humans no es poden veure vulnerats. A més, la companyia s’ha proposat ajudar a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la IA.
  • Privadesa i seguretat des del disseny: les polítiques de privacitat i Seguretat de la Companyia cobren en aquests Principis especial rellevància per preservar les dades tant personals com anònims i agregats.
  • Treballant amb socis i tercers: Telefónica es compromet a verificar la lògica i les dades utilitzades pels proveïdor

A més, la multinacional s’ha proposat redoblar els seus esforços per evitar tendències i usos inadequats de la Intel·ligència Artificial. “Ens preocupa la possible utilització de la intel·ligència artificial per a la creació o difusió de notícies falses, l’addicció a la tecnologia i el possible reforç del biaix social en els algoritmes en general”, afegeix Álvarez-Pallete.

“Aquests fenòmens minen la confiança dels nostres clients, el nostre bé més valuós, i frenen el desenvolupament d’una societat més justa. En conseqüència, farem tot el que estigui al nostre abast per col·laborar amb altres entitats de cara a eradicar “, assegura el directiu.

Són principis que situen les persones en el centre i garanteixen el respecte dels drets humans en qualsevol entorn i procés en el qual es faci servir la Intel·ligència Artificial. És un pas més, un reflex dels Principios de Negocio Responsable de Telefónica, les pautes ètiques en les que la multinacional basa totes les seves actuacions, i del seu compromís de treballar perquè la digitalització beneficiï a tots tal com recull el Manifiesto por un Nuevo Pacto Digital presentat el juny passat.