TheNBP Factory

Manifestació Orgull
En els Serveis d’Atenció Integral LGBTI+, presents arreu del territori, s’ofereix informació i atenció a les persones LGBTI+ i als seus entorns. © Departament d'Igualtat i Feminismes

111 punts d’atenció LGBTI+ per garantir el dret a viure i ser com vulguis

La Xarxa SAI treballa per defensar els drets de les persones LGBTI+ oferint informació, assessorament i suport en casos de discriminació, agressions i denúncies

El Govern de la Generalitat va començar a desplegar l’any 2017, en compliment de la Llei 11/2014, els anomenats Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. En aquests serveis presents arreu del territori s’ofereix informació i atenció a les persones LGBTI+ i als seus entorns, i es proporciona suport a l’hora de tramitar determinats procediments administratius o denunciar vulneracions de drets per casos d’agressions o discriminacions.

Enguany, el Govern, a través del Departament d’Igualtat i Feminismes, ha volgut reforçar l’aposta per aquest servei, que es considera clau per al desplegament de les polítiques públiques LGBTI+. Així, el departament que encapçala la consellera Tània Verge destinarà 13 milions d’euros a la contractació de personal dels SAI de tot Catalunya durant el període 2022-2025. La xifra multiplica per més de cinc la inversió destinada a la Xarxa SAI en l’etapa 2018-2021.

La partida permetrà contractar almenys 113 professionals amb dedicació plena a l’atenció a les persones LGBTI+ i al desplegament de polítiques públiques LGBTI+ en l’àmbit local i comarcal. “L’increment pressupostari de la Xarxa SAI reflecteix el compromís d’aquest Govern amb el dret de totes les persones a ser lliures de viure i de ser com vulguin ser”, explica Xavier Florensa Cantons, director general de Polítiques Públiques LGBTI+.

Manifestación LGTBI
Manifestació del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+ a Barcelona, el passat 28 de juny. © Departament d’Igualtat i Feminismes

Amb què et podem ajudar?

Actualment, Catalunya compta amb un total de 111 centres SAI distribuïts en tot el territori que es poden localitzar en el web igualtat.gencat.cat.

Les persones que s’adrecin a aquests centres rebran l’ajuda necessària per poder resoldre diverses problemàtiques amb què es puguin trobar. Des de tràmits administratius a denúncies per haver estat víctima d’una agressió o discriminació.

Un dels exemples de serveis és l’acompanyament per a la tramitació del canvi de nom (del nom registral al nom sentit) de les targetes sanitàries per a les persones trans* majors i menors d’edat. A més, els tècnics i tècniques dels SAI també poden informar de tots els recursos que les persones LGBTI+ tenen a la seva disposició, així com derivar-los a altres serveis.

Les persones que s’adrecin a aquests centres rebran l’ajuda necessària per poder resoldre diverses problemàtiques amb què es puguin trobar: des de tràmits administratius a denúncies

Un dels principals suports que ofereixen els SAI és el d’assessorament jurídic i atenció psicològica i psicosocial per aquelles persones que vulguin denunciar casos de LGBTI-fòbia. Cada vegada hi ha una major conscienciació sobre aquest tipus de violències, que les fa més visibles. Això, sumat a un increment en el nombre de SAI els darrers anys i al fet que es coneixen més, comporta que el nombre de denúncies s’hagi mantingut similar al llarg del temps. En tot l’any 2021, la Xarxa SAI va registrar 61 denúncies per LGBTI-fòbia a tota Catalunya, la majoria per homofòbia i transfòbia. De fet, el creixement i consolidació de la xarxa de SAI arreu de Catalunya ha consolidat aquest servei com a principal via d’entrada per presentar denúncies i incidències per LGTBI-fòbia. En aquest sentit, gairebé la meitat de les denúncies i el 55% de les incidències registrades el 2021 van ser comunicades a través de centres SAI.

“Les persones LGBTI+ i les seves famílies tenen en els SAI un punt de referència fonamental, tant pel suport directe que pot oferir aquest servei com per la informació sobre altres recursos que pot facilitar o la denúncia de qualsevol agressió o discriminació per LGBTI-fòbia”, afirma el director general de Polítiques Públiques LGBTI+.

La major part de les denúncies per LGBTI-fòbia de l’any passat (93,4%) es van produir a iniciativa de la víctima, una tendència que s’ha incrementat en els darrers anys (61% el 2019, i 73% el 2020). El 6,6% restant són denúncies iniciades d’ofici, en els casos en què l’Administració ha estat coneixedora d’un presumpte fet discriminatori.

Protesta LGTBI
Uns dels principals suports que ofereixen els SAI és el d’assessorament jurídic i atenció psicològica i psicosocial per aquelles persones que vulguin denunciar casos de LGBTI-fòbia. © Departament d’Igualtat i Feminismes