PLANTACIÓ DE PRODUCTES DE GRAN CULTIU

3.000 milions d’euros per fer de Catalunya un país agroalimentari de referència

La Generalitat invertirà més de 3.000 milions per impulsar la reactivació i la transformació del sector agroalimentari català, un sector estratègic que serà clau per fer front a l’actual crisi econòmica, social i ambiental

[dropcap letter=”T”]

ransformar el model productiu per aconseguir que Catalunya sigui un país agroalimentari de referència, competitiu i respectuós amb el medi ambient. Amb aquest objectiu, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un pla de transformació i reactivació del sector agroalimentari que compta amb un pressupost de més de 3.000 milions d’euros que s’executarà fins l’any 2032.

El pla s’estructura en deu projectes transformadors del sector primari i s’inscriu dins del Pla de reactivació econòmica i protecció social activat pel Govern per atendre l’emergència per la crisi de la COVID-19, dotat de gairebé 32.000 milions d’euros.

Segons la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, es tracta d’un “pla de transformació sense precedents” que pretén impulsar la bioeconomia i alinear el sector primari català amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, l’Agenda 2030 i el nou Pacte Verd Europeu.

Moment de la roda de premsa del vicepresident Pere Aragonès i la consellera Teresa Jordà

“La reactivació econòmica ha de venir de la ma de la transformació. Es tracta de convertir Catalunya en un país de referència pel prestigi del seu sistema alimentari, amb un creixement equilibrat i regenerador en termes socials, ambientals i econòmics, que garanteixi la cohesió territorial i alhora reforci el posicionament de les seves produccions i de la gastronomia”, ha explicat la consellera Jordà.

“Catalunya està en condicions de ser una potència agroalimentària. És un sector que, ja en la crisi del període 2008-2013, va demostrar una gran capacitat de resiliència, va fer un gran esforç per exportar i per innovar, i ara també ha demostrat una gran capacitat de resistència”, ha subratllat el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès.

Els deu projectes del pla de transformació del sector agroalimentari català es complementaran amb dos projectes impulsats pel Departament de Territori i Sostenibilitat que incrementaran fins als 3.900 milions d’euros els recursos que la Generalitat destinarà per enfortir aquesta columna vertebral del teixit productiu català. El gruix del pressupost, 2.200 milions, s’executarà entre els anys 2021 i 2025, tot i que els programes es perllongaran fins el 2032. Durant aquest 2020 es destinaran ja més de 60 milions.

1. CIRCUITS CURTS I PRODUCTE DE PROXIMITAT
Amb el repte d’aconseguir un sistema alimentari just, saludable i respectuós amb el medi ambient i amb la preservació dels recursos naturals, el primer eix del pla busca afavorir el consum de productes de proximitat amb l’establiment de circuits curts de comercialització que permetin millorar la remuneració del productor. S’impulsarà la promoció del aliments catalans i la digitalització dels canals de venta, amb uns recursos assignats de 35 milions.

2. IMPULS A LA COHESIÓ TERRITORIAL
Uns 450 milions d’euros es destinaran a enfortir la cohesió territorial de Catalunya, clau per fer front no només a les conseqüències de la Covid-19, sinó també a l’emergència climàtica. Es tracta de dotar a tot el territori dels mitjans adequats per poder desenvolupar noves iniciatives que generin activitat econòmica i ocupació. S’afavoriran els regadius, la connectivitat viària i digital, la substitució de combustibles fòssils per biomassa, així com la ramaderia extensiva, entre altres iniciatives.

3. CAP A LA BIOECOMOMIA
El tercer programa, dotat de 200 milions, impulsarà la creació de noves cadenes de valor basades en la sostenibilitat i en els beneficis de l’economia circular. Es tracta de posar les bases de la denominada bioeconomia, és a dir, d’un sistema basat en la producció de biomaterials, biocombustibles i bioproductes fruit de l’aprofitament de subproductes orgànics i de la massa forestal, a més a més de lluitar contra el malbaratament alimentari.

4. NOUS TEMPS, NOUS NEGOCIS
El quart eix del pla d’actuació pretén identificar noves oportunitats de negoci que permetin afavorir l’activitat econòmica en el medi rural i evitar la despoblació. Amb un pressupost de 110 milions, es tracta d’idear nous productes i procediments que permetin crear noves empreses, impulsar la internacionalització i també d’enfortir els models associatius i redefinir la logística del sector agroalimentari.

5. PER UN SECTOR MÉS SOSTENIBLE
En els propers anys serà prioritari aconseguir transformar tots els models de producció alimentaria tradicional cap a un model més sostenible que permeti lluitar contra l’emergència climàtica i la preservació de la biodiversitat i els ecosistemes. Es destinaran 65 milions per afavorir un nou model d’agricultura i ramaderia que permeti fer front al repte de la suficiència alimentaria sense impactar negativament en el clima i s’impulsarà també la producció ecològica i l’agricultura regenerativa.

6. ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT
Per aconseguir transformar el camp català serà indispensable activar un potent programa d’assessorament i suport pressupostat en 175 milions d’euros. La major part d’aquest import (100 milions) es destinarà a fomentar la innovació de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries, a més a més d’ajudar-les a adoptar les millors tècniques disponibles i a millorar les seves instal·lacions.

7. MODERNITZACIÓ DELS REGADIUS
Per aconseguir un ús eficient de l’aigua resulta imprescindible la modernització del sistema de regadius de Catalunya, amb un programa que requerirà efectuar importantíssimes inversions, equivalents a més d’un terç del pressupost global del pla. Concretament, es destinaran 692 milions fins l’any 2025 i es repetirà aquesta mateixa xifra entre 2026 i 2032. Les infraestructures hidràuliques que centraran les actuacions son el Canal d’urgell, les conques internes i els regadius de Tremp, Canal de Pinyana i Canal d’Aragó i Catalunya.

8. TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La digitalització del camp català és una peça estratègica per afavorir-ne la seva competitivitat i per aconseguir els objectius d’eficiència i sostenibilitat. L’agricultura de precisió, que requereix de molta tecnologia, serà vital per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i per assegurar l’abastiment global de la població. Així, el nou programa AgroDigiCat estarà dotat de 90 milions.

9. TRANSICIÓ ENERGÈTICA
L’ús eficient de l’energia i l’impuls a les energies renovables ha d’arribar també al sector primari, peça clau del procés de transició energètica que s’ha posat en marxa. Amb aquest programa es destinaran fins a 400 milions per afavorir la instal·lació de plaques fotovoltaiques i altres sistemes que permetin autoabastiment energètic de les explotacions agrícoles i ramaderes catalanes.

10. MÉS RECERCA
Per fer front al nou context global i als diferents reptes del sector seran més necessaris que mai els centres de recerca especialitzats en l’àmbit agroalimentari, com l’IRTA. S’han pressupostat 90 milions per potenciar la generació de coneixement i adoptar noves solucions que donin resposta a tots els reptes plantejats.