centre logístic Amazon
Les necessitats logístiques d'Amazon no paren de créixer.

Amazon impulsa la FP Dual en els centres logístics de Barcelona

La plataforma de distribució preveu que els alumnes que participin en el programa de formació puguin optar a cobrir alguna de les vacants laborals que es vagin generant a la companyia a partir de juny de 2025

Amazon vol contribuir en la preparació dels treballadors del futur. El gegant de Jeffrey Bezos ha arribat a un acord de col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat per impulsar els estudis de Formació Professional Dual i la inserció laboral.

Per a això, han desenvolupat dues iniciatives conjuntes: la creació d’un grup per al Cicle Formatiu de Grau Superior en Mecatrònica en modalitat bilingüe a l’Institut Escola del Treball; i la constitució d’una classe amb alumnes en pràctiques per al Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de comercialització de productes i logística de l’Institut de Constantí, amb l’objectiu de proporcionar el suport necessari per a la seva reincorporació al sistema educatiu.

En el primer cas, una vegada obtinguda la titulació, l’alumnat tindrà la possibilitat de poder estar un any més en els centres logístics de la companyia amb un contracte d’obtenció de la pràctica professional, podent culminar així la seva formació en l’àmbit de la mecatrònica. A més a més, durant aquest any de contracte, Amazon continuarà donant-los l’oportunitat de créixer en l’entorn laboral, a través de diverses formacions addicionals.

Els alumnes que cursin aquesta FP podran tenir accés a cobrir alguna de les vacants que pugui sorgir en els càrrecs de tècnic de rehabilitació (RME) o de manteniment en algun dels centres logístics d’Amazon Espanya a partir del juny de 2025.

En el segon conveni, l’objectiu del pla docent és mostrar una visió general del món logístic a través de dues activitats. D’una banda, Amazon oferirà píndoles formatives a l’Institut de Constantí seguint el model d’aprenentatge de coeducació. Així mateix, l’estació logística acollirà a alumnes en pràctiques del Programa de Formació i Inserció, oferint una primera presa de contacte amb el món laboral.

L’estació logística d’Amazon acollirà a alumnes en pràctiques del Programa de Formació i Inserció, oferint una primera presa de contacte amb el món laboral

Aquests cursos ofereixen una capacitació professional completa, inclouen 180 hores de pràctiques en empreses i estan orientats a donar suport a l’alumnat del PFI de logística i comerç. A partir de febrer de 2023, tres alumnes del PFI de Constantí realitzaran les pràctiques en la citada estació logística d’Amazon.

Des de 2018, més de 1.500 persones que la companyia ha contractat són menors de 28 anys, i l’edat mitjana d’un empleat d’Amazon és de 34 anys.

“Estem molt il·lusionats perquè aquest programa suposa un pas més a la implicació d’Amazon amb l’etapa formativa dels joves i un impuls a promoure la seva incorporació primerenca, donant suport a la seva formació i desenvolupament”, afirma Marta Casasayas, responsable del programa i Apprenticeship Program Manager d’Amazon.

La Formació Professional Dual (FP Dual) és una modalitat de Formació Professional que es porta a cap en règim d’alternança entre el centre educatiu i l’empresa. L’FP Dual permet a l’estudiant rebre una formació en el centre educatiu i, al mateix temps, posar en pràctica l’après i adquirir competències en un centre de treball.