Anàlisi gràfica de l’evolució del consum de mitjans a Espanya

El consum a Espanya de diaris, suplements, revistes i ràdio ha anat a la baixa aquest any 2018 respecte a l’any anterior, segons les dades de la tercera onada de l’any 2018 de l’Estudi General de Mitjans (EGM), publicat recentment per l’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació).

Només el 22,8% dels majors de 14 anys consumeix diaris a Espanya, enfront del 24,3% de l’any passat. Es tracta de la xifra més baixa de les últimes dues dècades. En el cas de les revistes, el percentatge de lectors és del 29,7%, 3,1 punts menys que el 32,8% de l’any passat. I per als suplements, el percentatge és de només el 7,4% (enfront del 8,7% de 2017).

La ràdio també ha retrocedit aquest any gairebé un parell de punts. Segons l’EGM, el 57,2% de la població espanyola l’escolta, enfront del 59,3% de l’any anterior.

La televisió, que és el mitjà més utilitzat per la població espanyola, ha perdut únicament un parell de dècimes, quedant en un 85% de consumidors.

La publicitat exterior ha retrocedit lleugerament (ha passat del 77,8% el 2017 al 77,2% el 2018), mentre que el cinema s’ha mantingut estable (3,9%).

El mitjà que més creix en penetració és internet, utilitzat ja pel 77,9% dels espanyols. L’any passat el percentatge va ser del 75,7%.

Però a més d’oferir la foto fixa d’aquest any, a The New Barcelona Post hem analitzat de manera detallada l’evolució de cada mitjà durant les dues últimes dècades i també la penetració de cada mitjà segons l’edat dels consumidors.

Els dos gràfics següents permeten visualitzar com ha evolucionat el consum de mitjans a Espanya des de 1997 fins al 2018.

I els dos gràfics que s’ofereixen a continuació mostren el consum de mitjans segons l’edat dels consumidors. El primer mostra les dades en funció de l’edat i el segon en funció del mitjà.