Arquitectes tècnics
El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona suma 7.200 professionals.

Arquitectes tècnics, una professió que aconsegueix la paritat i sense atur

La professió d'arquitecte tècnic ha viscut un fort procés de feminització, fins a aconseguir la paritat entre els menors de 30 anys

El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) ha fet públic un estudi que constata el fort increment de la presència de dones en una professió que fins fa ben poc era molt masculina. El 89% dels arquitectes tècnics amb més de 55 anys són homes, però aquesta ràtio ja baixa a la meitat entre els professionals menors de 35 anys, on el 43% són dones. El procés de feminització encara és més acusat entre els col·legiats que tenen menys de 30 anys, segment que ja gaudeix de la paritat de gènere.

L’informe també assegura que l’atur entre els arquitectes tècnics col·legiats no arriba al 3%, el que es considera plena ocupació, mentre que augmenta fins al 12% entre els professionals no col·legiats.

Les cinc activitats més freqüents en el conjunt de la professió són la direcció d’execució d’obra, que exerceixen un 58% dels professionals, seguida per mesuraments, pressupostos, control de costos (43%), redacció d’informes: certificats, llicències, taxacions, peritatges (42%), seguretat i salut (39%) i control de qualitat (38%).

El 72% dels col·legiats s’identifiquen amb el nom d’arquitecte tècnic per definir la seva professió, mentre que el 22% prefereix anomenar-se aparellador i un 4% enginyers d’edificació. El col·legi que presideix Celestí Ventura suma prop de 7.200 professionals.