Quins són els principals llocs de treball emergents als Estats Units?

La xarxa social professional LinkedIn ha publicat el seu informe anual sobre les principals tendències al mercat laboral dels Estats Units. L’estudi, que analitza dades dels últims cinc anys a banda dels obtinguts a través d’enquestes, identifica quins llocs de treball i habilitats són els més demanats actualment.

En concret, els cinc llocs de treball més prometedors ara mateix al mercat laboral dels Estats Units, tenint en compte el creixement que han experimentat durant els últims cinc anys, són els següents:

  1. Enginyer d’aprenentatge automàtic (“Machine Learning Engineer”)
  2. Científic de dades (“Data Scientist”)
  3. Representant de desenvolupament de vendes (“Sales Development Representative”)
  4. Gestor de satisfacció del client (“Customer Success Manager”)
  5. Desenvolupador de Big Data (“Big Data Developer”)

El següent gràfic mostra els 20 primers llocs de treball emergents segons la llista de LinkedIn:

Entre les principals conclusions de l’informe de LinkedIn es troben les següents:

  • La tecnologia és la reina: les feines amb un potencial de creixement més important estan centrades en el món tecnològic.
  • Les habilitats tradicionals continuen sent importants: no tots els treballs emergents requereixen habilitats tècniques. Aspectes com la capacitat de comunicació o de gestió continuen sent molt rellevants.
  • Els llocs de treball amb una alta mobilitat van a l’alça: és un reflex de tendències socials més àmplies com la millora de la qualitat de vida, la flexibilitat i la mobilitat geogràfica.
  • Existeix una escassa oferta de talent per als principals llocs de treball: per exemple, la demanda de científics de dades supera actualment l’oferta existent.