Anàlisi gràfica de la inversió publicitària a Espanya en els últims cinc anys

La inversió publicitària a Espanya ha anat creixent durant els últims cinc anys. El 2018, l’augment va ser del 2%, per situar-se en 12.835,5 milions d’euros. Els mitjans convencionals (televisió, digital, diaris, ràdio, exterior, revistes, cine i dominicals), que representen el 42,9% del total, van créixer un 2,9%, mentre que els no convencionals, que suposen el 57,1%, ho van fer un 1,3%.

Són dades de l'”Estudi de la Inversió Publicitària a Espanya 2019” que ha realizat InfoAdex, i que analitza la inversió real estimada del mercat publicitari espanyol.

La televisió continua sent el mitjà convencional que acumula més inversió publicitària. El 2018, els anunciants van destinar 2.127,2 milions d’euros al suport televisiu, que no obstant va experimentar un petit descens del 0,8% d’inversió.

Altres mitjans que van perdre inversió publicitària l’any passat a Espanya van ser els diaris (-5,9%), les revistes (-5,1%) i els dominicals (-6,7%).

En canvi, el mitjà digital, segon per volum d’inversió publicitària, va experimentar el creixement més important: un 12,6%, per situar-se en 1.743,2 milions d’euros. També van augmentar la seva facturació publicitària la ràdio (3,3%), la publicitat exterior (2,8%) i el cine (3,2%).

Els següents gràfics permeten analitzar l’evolució de la inversió publicitària a Espanya durant els últims cinc anys, des de 2014 fins a 2018.