Barcelona, un mercat immobiliari sempre atractiu

Barcelona no ha perdut el seu irresistible appeal com a lloc atractiu per a comprar habitatge, ja sigui per comprar primera residència, segona residència o per invertir. Analitzem alguns motius.

Cal començar pel fet més evident, però, alhora, més poderós: al mercat immobiliari de la Ciutat Comtal, concretament al seu sector residencial prime, s’ha mantingut aquest interès per part de diversos perfils de compradors i inversors perquè, al cap i a la fi, la nostra és una ciutat cosmopolita que ofereix una altíssima qualitat de vida. A més, una dada interessant: a diferència d’altres metròpolis com ara Nova York o París, aquí no s’ha sofert l’èxode de professionals cap a altres emplaçaments perquè a Barcelona s’hi viu molt bé.

Així, hem pogut comprovar com el perfil de comprador nacional ha crescut de manera considerable, però sense deixar de veure importants operacions amb clients d’altres països, que han pogut adquirir habitatges mitjançant els canals digitals i plataformes que els professionals del sector hem habilitat per a facilitar els processos de visites a distància.

Nou context, interès alt

És cert que la pandèmia ha modificat el comportament del comprador, beneficiant aquelles regions situades a la perifèria de les grans ciutats, on es poden trobar habitatges que responen a noves necessitats d’espai i aïllament, quelcom que hem vist en una gran quantitat de compradors de primera residència. També hem detectat com l’inversor internacional s’ha vist relativament frenat, a causa de les restriccions al moviment dels diferents països. Però tot i així continua havent-hi molt interès a Barcelona, sobretot en la seva zona alta i en la seva perifèria, potser menys a Ciutat Vella.

Part d’aquest interès es deu a un molt atractiu estoc d’obra nova que genera una demanda, corroborada per un recent informe elaborat per la Societat de Taxació, segons el qual el preu mitjà de l’habitatge d’obra nova a Espanya ha pujat en 2020 a la seva xifra més alta des de 2010, situant-se en els 2.472 euros per metre quadrat. Una quantitat que s’acosta als màxims de 2007, de 2.905 euros per metre quadrat.

Als inversors i compradors que, a més del capital, disposin de temps, els interessarà molt adquirir un projecte en desenvolupament ja que l’obra nova ofereix una major qualitat respecte als habitatges de segona mà, i això és un element a tenir en compte per part de qui inverteix buscant un menor cost de reposició i millors perspectives de creixement de capital. Però compte, també: els habitatges de segona també són interessants per a aquells inversors interessats a comprar un habitatge, renovar-lo i tornar-lo a vendre. No és pas un segment que, a Barcelona, hagi perdut atractiu.

A més, caldrà veure com afecta al mercat, i de quina manera, la venda d’hotels per a la seva requalificació com a domicilis. De moment no s’ha incorporat una gran oferta de pisos d’aquesta tipologia, però hi estem molt atents.

Un mercat estable que millorarà exponencialment

Tots els indicadors dels quals disposem assenyalen que el mercat immobiliari de Barcelona s’ha mantingut estable. Hi ha estoc de qualitat, “apetit” inversor, interès per continuar vivint a aquesta atractiva metròpolis i la previsió que tot això millori de forma considerable en el moment en el qual es comenci a comercialitzar la vacuna i s’obrin les fronteres.