TheNBP Factory

Font: Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible. Generalitat de Catalunya

Cap a un model de comerç online sostenible

Actualment, el comerç electrònic genera 53 milions de compres l’any a Catalunya, el 73% es lliuren a domicili i només el 15% es recullen en punts físics de proximitat. Per tal de reduir l’impacte ambiental i de logística i apostar per un comerç de proximitat, la Generalitat vol incrementar fins al 25% els lliuraments de compres online en punts físics de proximitat l'any 2020.

El comerç electrònic s’ha establert com una nova manera de comprar. L’impacte de les noves tecnologies en la societat ha comportat uns nous hàbits de consum, i això, tot i que ocupa un percentatge menor de les compres totals que generen els ciutadans de Catalunya, la compra online és un hàbit que s’està arrelant i que creix entre la població.

El comerç electrònic genera uns 53 milions de compres online l’any a Catalunya. D’aquestes, el 73% es lliuren a domicili, el 12% a l’oficina i només el 15% del total de les compres es recullen a través d’alguna modalitat de Click & Collect

En aquest sentit, la Generalitat a través de la Direcció General de Comerç ha elaborat l’estudi “Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model sostenible a Catalunya”. Un estudi en què s’ha volgut analitzar els hàbits de la compra online i les preferències de lliurament per part de la població, i principalment dotar d’eines de coneixement al sector comercial –entitats i empreses- i les administracions per a la implementació d’actuacions adreçades a fomentar un servei de recollida de compres online sostenible, de menor impacte ambiental i de mobilitat, i que alhora potenciï el comerç de proximitat.

D’aquest estudi, una de les principals dades que facilita és que el comerç electrònic genera uns 53 milions de compres online l’any a Catalunya. D’aquestes, el 73% es lliuren a domicili, el 12% a l’oficina i només el 15% del total de les compres es recullen a través d’alguna modalitat de Click & Collect: un 6,2% en botiga, 8,7% en punt de recollida i un 0,2% en bar/ comerç de confiança.

La previsió és d’un augment del 21,7%, fins arribar als 64 milions de compra i això es traduiria en 47 milions de lliuraments a domicili l’any que ve

D’altra banda també de l’estudi s’extreu que les compres online generen 39 milions de desplaçaments, lliuraments a domicili, a Catalunya a l’any, és a dir, 2,9 lliuraments per segon. D’aquests, el 15% requereixen d’una segona visita i el 8,2% es retornen, generant una logística “absurda” en el 23% dels casos.

En aquest sentit, a mode d’estimació, si s’apliquen les intencions de compra per al proper any sobre les compres actuals online, l’informe assenyala que la previsió és d’un augment del 21,7%, fins arribar als 64 milions de compra i això es traduiria en 47 milions de lliuraments a domicili l’any que ve.

Amb aquesta informació, es constata que el destí de les compres és el domicili dels compradors, en la major part dels casos, i això suposa un impacte en el medi ambient a les nostres ciutats, com també va en detriment del foment del model de comerç sostenible i de proximitat que caracteritza Catalunya.

Des de la Generalitat es vol apostar per 3 objectius:. Primer, passar del 15% de Click & Collect, al 25% l’any 2020; segon, aconseguir que l’any 2020 almenys la meitat de compradors online estiguin conscienciats sobre l’impacte que les seves compres a la xarxa tenen sobre: la mobilitat, els embalatges i la qualitat de l’aire; i tercer, aconseguir que el 2020 tots els municipis de Catalunya tinguin almenys un punt de recollida

Actualment, 1 de cada 3 dels compradors online (33,5%) enquestats a l’estudi, afirma ser conscient dels efectes negatius dels lliuraments a domicili, en relació a l’impacte mediambiental, qualitat de l’aire i logística. Així, els compradors que es mostren sensibles i conscients sobre aquest aspecte presenten un menor percentatge de lliuraments a domicili (58,4%) molt per sota que el que mostren aquells compradors poc sensibilitzats (81,6%). És evident, doncs, que es posa de manifest la importància de conscienciar els compradors en línia sobre els efectes mediambientals i en relació a la qualitat de l’aire de les entregues a domicili.

Davant aquestes dades, des de la Generalitat es vol apostar per 3 objectius a assolir en els propers dos anys. Primer, passar del 15% de Click & Collect, al 25% l’any 2020, per tal de fomentar una model de comerç sostenible i captar fluxos de visitants cap al centre de les ciutats. Aquesta mesura, suposaria almenys, més de 5,25 milions de visites addicionals als eixos comercials de Catalunya. L’objectiu segon, és aconseguir que l’any 2020 almenys la meitat de compradors online estiguin conscienciats sobre l’impacte que les seves compres a la xarxa tenen sobre: la mobilitat, els embalatges i la qualitat de l’aire. I per últim es vol que el 2020 tots els municipis de Catalunya tinguin almenys un punt de recollida, i que la seva implementació s’adeqüi a les característiques urbanístiques de cada població.

Aquestes finalitats, es volen dur a terme a través de diferents estratègies, en concret es marquen 6 accions:

  • Incorporar les compres online i els lliuraments d’aquestes en els plans estratègics de comerç i de ciutat (planificació urbanística).
  • Fomentar pràctiques de compra online responsables per agrupar les comandes, flexibilitzar els horaris d’entregues (franges més àmplies) o prioritzar les entregues en hores vall.
  • Treballar amb les empreses de comerç per fomentar la venda responsable, en àmbits com reduir els excessos d’embalatge, concentrar diferents comandes en un únic lliurament, o bé promoure lliuraments a domicili en mitjans de transport sostenibles.
  • Desenvolupar campanyes de sensibilització sobre els efectes negatius dels lliuraments de les compres en línia.
  • Generar espais de debat i anàlisi amb els operadors dels diferents sectors.
  • I per últim, impulsar el click&collect en botiga, mitjançant els incentius de comerç i en espais urbans, mitjançant col·laboracions entre les diferents AAPP i sector privat (per exemple locals buits i associacions de comerciants).