TheNBP Factory

Oficina SOC
Joves i dones, entre els principals beneficiaris del pla de polítiques actives d'ocupació.

Empreses i entitats poden sol·licitar els ajuts per contractar joves durant un any

El Departament d’Empresa i Treball té obertes les línies d'ajuts de 125 milions, adreçades a empreses, autònoms, cooperatives i entitats sense ànim de lucre, per a la incorporació de 7.000 joves, amb el finançament de més de 17.000 euros per cada contractat durant un mínim d’un any a jornada completa

Dins el conjunt de les actuacions en polítiques actives d’ocupació adreçades únicament a les persones joves, el Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha posat a l’abast d’empreses, autònoms, cooperatives de treball associat i entitats sense ànim de lucre una línia d’ajuts de 125 milions d’euros per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys durant un any i a jornada completa.

La convocatòria d’aquesta línia d’ajuts, ja oberta, proporcionarà una experiència laboral a més de 7.000 persones joves sense feina i és per a empreses i entitats una oportunitat per reactivar-se després de la crisi de la covid-19 amb la incorporació de talent jove, per la qual cosa rebran més de 17.000 euros per cada jove contractat.

El Departament d’Empresa i Treball destina més de 216 milions d’euros a polítiques actives d’ocupació adreçades únicament a les persones joves, per beneficiar més de 25.000 nois i noies, amb recursos procedents en gran part dels fons REACT-EU per tal d’afrontar les conseqüències socials i laborals de la crisi de la covid-19. Aquestes actuacions s’engloben dins d’un pla global de xoc per l’ocupació de 917 milions d’euros, centrat en ajudar els col·lectius  amb més dificultats per inserir-se o mantenir-se al món laboral (com dones, joves i majors de 52 anys).

La nova línia d’ajusts per a la contractació de joves d’entre 16 i 29 anys s’ha dissenyat amb dues vessants. D’una banda, amb la formalització de contractes de formació per a l’obtenció d’una pràctica professional per a joves amb titulació (ja sigui universitària, cicles formatius de grau mig, superior o equivalents, o certificats de professionalitat). D’altra, per a la realització de contractes laborals per a joves que no poden subscriure un contracte de formació en pràctiques. Cal tenir en compte que la persona jove contractada ha d’estar inscrita al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat, almenys, el dia anterior a l’inici del contracte.

Ambdues opcions fomentaran l’ús del contracte de formació en pràctiques, una modalitat que amb l’entrada en vigor de la nova reforma laboral pot tenir una durada determinada d’un any i que, malgrat la poca recurrència que tenia fins ara en el teixit empresarial, és precisament una relació laboral que ofereix una primera oportunitat de qualitat en el món del treball en tant que proporciona una experiència pràctica a les persones joves. La línia d’ajuts determina que el nombre de contractes subvencionats a una empresa no pot ser superior a cinc ni excedir el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària. En el cas d’una persona física o jurídica que tingui fins a una persona contractada, pot sol·licitar la subvenció per a un nou contracte.

Abans de la reforma laboral els contractes d’obra i servei suposaven prop d’un 30% de totes les contractacions dels joves menors de 30 anys. Ara, amb l’eliminació d’aquesta modalitat, és d’esperar que les empreses apostin pels contractes de formació en pràctiques, que fins ara amb prou feines arribava a l’1% com a modalitat de contractació escollida.

Pel conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, aquests programes formatius i ocupacionals s’han dissenyat “per tal de reduir l’atur juvenil i, alhora, empènyer en el camí de la transformació del sistema productiu del nostre país. Perquè la transformació cap a un model més resilient, més sostenible, que transiti cap a l’economia verda i que posi les persones al centre, passa pel món del treball. Passa per fer inseparables els termes treball i qualitat. Perquè hem de ser competitius en qualitat del treball”.

Requisits per a la subvenció del contracte

Les persones joves en situació d’atur interessades en ser contractades dins d’aquests programes s’han de posar en contacte amb la seva Oficina de Treball, a través del telèfon 900 800 046. Els requisits són tenir entre 16 i 29 anys i estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat. Trobareu tota la informació en aquest web.

Pel que fa a les empreses, autònoms, cooperatives de treball associat i entitats sense ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya, que tenen disponible la informació al servei d’ocupació, el SOC els ofereix un ajut de 17.684 euros per cada jove menor de 30 anys contractat durant un mínim de 12 mesos a jornada completa. El contracte pot estar formalitzat des del passat 30 de novembre de 2021 i fins a l’1 d’abril de 2022. Les sol·licituds de subvenció es poden presentar fins al 30 d’abril a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya o al Canal Empresa, concretament buscant “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits.