Grans diferències en cost de l’hora de treball entre els països de la UE

L’any 2017, el cost mitjà d’una hora de treball a la Unió Europea (UE) -excloent l’agricultura i l’administració pública- va ser de 26,8 euros, segons les últimes dades facilitades per l’oficina estadística europea, Eurostat. En el cas dels països de la zona euro, el cost mitjà va ser una mica superior, situant-se en 30,3 euros.

No obstant això, el que crida més l’atenció de l’anàlisi realitzada per Eurostat són les enormes diferències que existeixen entre els països integrants de la UE. Així, el cost mitjà laboral més baix es va situar a Bulgària (4,9 euros l’hora), Romania (6,3 euros), Lituània (8 euros), Letònia (8,1 euros), Hongria (9,1 euros) i Polònia (9,4 euros). A l’altre extrem, a la franja alta, se situen Dinamarca (amb un cost mitjà per hora de treball de 42,5 euros), Luxemburg (37,6 euros), Suècia (36,6 euros) i França (36 euros).

A Espanya, el cost mitjà es va situar l’any passat en 21,2 euros, una mica més de quatre euros per sota de la mitjana de la UE i 9,1 euros menys que la mitjana dels països de la zona euro.

El cost mitjà d’una hora de treball va augmentar un 2,3% en el conjunt de la UE i un 1,9% a la zona euro en l’any 2017. Els increments més significatius de la zona euro es van donar en els tres països bàltics: Lituània (+ 9%), Estònia (+ 7,4%) i Letònia (+ 7%). Fora de la zona euro, a Romania el cost laboral va créixer encara més (+ 17,1%), i també va ser remarcable l’augment a Bulgària (+ 12%). L’únic país europeu on es va reduir el cost laboral va ser Finlàndia, amb una caiguda de l’1,5%.

Els següents gràfics mostren el rànquing del cost laboral per hora en els diferents països d’Europa el 2017 i l’evolució que ha seguit cada país en el període 2004-2017.

Per sectors, el cost mitjà laboral en el sector industrial va ser de 27,4 euros en el conjunt de la UE i de 33,4 euros a la zona euro. Al sector de serveis, va ser de 26,6 i 29,3 euros respectivament, mentre que al sector de la construcció es va situar en 23,7 euros a la UE i 26,7 euros a la zona euro.