Així han canviat els problemes de Barcelona en els darrers 30 anys

L’accés a l’habitatge s’ha convertit en el principal problema que té la ciutat de Barcelona segons els seus habitants, desbancant al turisme. Així ho revela l’Enquesta de Serveis Municipals 2018 realitzada per l’Ajuntament de Barcelona, ​​les dades de la qual s’han conegut recentment.

Segons l’opinió del 12,8% dels barcelonins, l’accés a l’habitatge és el problema més greu de Barcelona, ​​superant en dos punts i mig al turisme (10,3%), que ocupa el segon lloc en aquest rànquing. L’any passat, el turisme havia estat el problema considerat més greu pels ciutadans de Barcelona: un 15,6% de la població així ho va assenyalar.

El 2018, el tercer problema principal per als barcelonins és el del trànsit, amb un 7,4%. Els aspectes polítics ocupen el quart lloc (5,8%), per davant de la inseguretat (5,6%) i l’encaix de Catalunya a Espanya (5,2%).

Al The New Barcelona Post hem volgut analitzar de manera detallada i visualitzar les dades ofertes per l’Enquesta de Serveis Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, ​​que es remunten a l’any 1989.

Un dels exercicis realitzats ha estat el de comparar l’evolució que han tingut els 10 problemes considerats més greus pels barcelonins durant les últimes tres dècades, per posar en context la magnitud dels problemes en cada moment.

Així, s’observa que assumptes com el trànsit, la inseguretat, l’atur o la neteja han estat motiu de gran preocupació per a una part important de la població de Barcelona durant bastants anys, com es pot comprovar en el següent gràfic interactiu:

Per poder analitzar amb més detall l’evolució en el temps de cadascun dels problemes identificats almenys pel 0,1% dels enquestats en qualsevol any (entre 1989 i 2018), hem preparat el següent gràfic interactiu que permet seleccionar cada problema i veure com ha anat evolucionant durant els darrers 30 anys: