Més defuncions que naixements a Europa: les dades del 2017 per països

Itàlia i Alemanya són els dos països europeus que van perdre més població de manera natural (naixements menys defuncions) durant l’any 2017. A Itàlia, durant l’any passat van néixer 458.200 nens i nenes i van morir 639.100 persones, el que dóna una diferència negativa de 190.900 persones. En el cas d’Alemanya, la caiguda va ser de 148.000 persones: 785.000 naixements enfront de 933.000 defuncions.

Espanya ocupa el vuitè lloc en aquest rànquing de variació natural de la població (en xifres absolutes) entre els països on es va produir un descens del nombre d’habitants. Al 2017 van néixer a Espanya un total de 390.000 nens i nenes, mentre que el nombre de morts va ser de 421.300. Així, la xifra negativa resultant va ser de 31.200 persones.

En el conjunt de la Unió Europea el saldo natural va ser també negatiu: hi va haver 5.058.600 naixements enfront de 5.262.700 defuncions, el que comporta un total negatiu de 204.200 persones.

Els països que van experimentar un major creixement natural de la seva població van ser Turquia, amb un increment de 865.300 persones, França (164.600) i el Regne Unit (147.900).

Si analitzem les dades relatives, els països on la proporció de naixements enfront de defuncions va ser més negativa van ser Bulgària, Sèrbia, Croàcia i Letònia. A Bulgària, per cada mil habitants, la població es va reduir de manera natural a 6,5 ​​persones durant el 2017. A Sèrbia la caiguda va ser de 5,5 persones per cada mil habitants, mentre que a Croàcia i Letònia va ser de 4,1 persones menys per mil habitants.En el cas d’Espanya, la reducció va ser de 0,7 persones per mil habitants, mentre que la mitjana en el conjunt de la Unió Europea va ser també negativa (-0,4 persones).

Els majors increments relatius es van donar a Turquia, on per cada mil habitants hi va haver 10,8 naixements més que defuncions, Irlanda (6,6) i Islàndia (5,3).

Aquestes dades, publicades recentment per Eurostat, es refereixen a la variació natural de la població (naixements menys defuncions), sense tenir en compte l’augment o la reducció causa de l’arribada o sortida de població migrant.

Les xifres totals sobre la població europea van ser analitzades en un recent PostData de The New Barcelona Post, on s’oferia un rànquing dels països europeus segons la seva població total.