Els ocupats en el sector TIC continuen creixent malgrat la Covid-19

Els ocupats catalans en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) continuen creixent, convertint-se en un dels pocs sectors que resisteix el sotrac que ha provocat la Covid-19 en el mercat laboral. Segons les dades de l’última Enquesta de la Població Activa (EPA), el sector TIC ha arribat als 128.700 treballadors al tercer trimestre de 2020, representant gairebé el 4% de la població ocupada.

Malgrat la crisi del coronavirus, l’ocupació en aquest sector ha augmentat un 12,6% acumulat entre gener i setembre d’aquest 2020 i un 19% si es compara amb el tercer trimestre de fa un any. Així, el sector TIC va sumar 1.000 treballadors el primer trimestre del 2020; 8.800 el segon, i 4.600 el tercer, aconseguint guanyar 14.400 persones ocupades més aquest any.

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública sosté que aquestes dades “confirmen i consoliden el sector tecnològic com a motor de creixement econòmic i d’ocupació a Catalunya i, per tant, com un dels sectors més potents de l’economia catalana i clau per a la reactivació econòmica i social”. En aquest sentit, la Generalitat indica que les xifres obtingudes per aquest sector durant aquest any s’emmarquen en la tendència que porta registrant en els últims cinc anys, període en el qual cap altre sector ha crescut tant com ho han fet les TIC.

Concretament, el sector TIC ha passat de 87.700 ocupats l’any 2014 als 106.400 el 2019, uns 18.700 més en cinc anys, segons xifres recollides per la Cambra de Comerç de Barcelona a partir de l’EPA. I no només això: en aquest període també ha crescut el pes dels ocupats al sector TIC, del 2,9% al 3,1%. La corporació remarca que el comportament de les TIC en els últims anys, i també aquest 2020, està impulsant un canvi estructural en el mercat laboral i posa de manifest la seva “millor resiliència” respecte a altres sectors, sent l’únic que creix en ocupació tant en expansió econòmica com en la crisi actual.

La Cambra de Barcelona assenyala que la Covid-19 ha accelerat una transformació que ja s’estava observant des de l’any 2014, amb un major pes de les activitats TIC i més perfils professionals d’aquest sector i d’altres com la salut i les ciències. Per això, defensa que, amb una mirada a mitjà termini, l’afectació desigual de les crisis al mercat de treball “ha de posar l’accent en la necessitat d’accelerar aquest canvi cap a les ocupacions vinculades a la tecnologia, la salut, les ciències i la indústria d’alt valor afegit, i impulsar la professionalització i la digitalització dels serveis”.