Més mòbils que habitants a tot el món

Al món ja hi ha més línies mòbils de telèfon que persones, segons les últimes dades estadístiques publicades per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT). En concret, l’any 2017 hi havia a tot el món un total de 7.740 milions de línies mòbils, la qual cosa suposa un percentatge del 103,5 % sobre el total de la població mundial.

Als països desenvolupats, la penetració de la telefonia mòbil és ja del 127,3 %. És a dir, hi ha 127,3 línies de mòbil per cada cent habitants. Als països en desenvolupament, la penetració és del 98,7 %, mentre que als països menys desenvolupats hi ha 70,4 línies per cada cent habitants.

Si analitzem les subscripcions mòbils de banda ampla, als països desenvolupats la penetració s’acosta ja al 100 % (l’any passat es va situar en el 97,1 %). En aquest cas, no obstant això, la mitjana mundial és bastant inferior, del 56,4 %, i als països menys desenvolupats cau fins al 22,3 %. A tot el món hi ha 4.220 milions de subscripcions mòbils de banda ampla.

Molt diferent és la foto de la telefonia fixa, que segueix perdent terreny cada any. En aquest cas, la penetració mundial és únicament del 13 %. Als països desenvolupats hi ha únicament 37,3 línies de telèfon fix per cada cent habitants. Als països en desenvolupament la penetració de la telefonia fixa és del 8 %, mentre que als països menys desenvolupats és únicament del 0,9 %.

Els gràfics següents mostren l’evolució de la penetració de la telefonia mòbil, de les subscripcions mòbils de banda ampla i de la telefonia fixa durant els últims anys a tot el món i segons el tipus de país (desenvolupat, en desenvolupament o menys desenvolupat):