Nombre de cotxes per habitant a Europa

Un total de 505 cotxes per cada mil habitants. Aquesta era la mitjana de vehicles que hi havia al conjunt de la Unió Europea (UE) l’any 2016 segons les dades que acaba de facilitar Eurostat, l’oficina estadística europea.

El país de la UE amb un major nombre de cotxes per habitant és Luxemburg (662 cotxes per cada mil habitants), seguit d’Itàlia (625 cotxes), Malta (615) i Finlàndia (604).

Si s’inclouen a la llista els països que no pertanyen a la UE, Liechtenstein ocupa la primera plaça amb un total de 773 cotxes per cada mil habitants.

Espanya ocupa el lloc 16 en aquest rànquing, amb 492 cotxes, just per darrere de la República Txeca (502) i per davant d’Holanda (481 cotxes).

A la part inferior del rànquing europeu, incloent tant els països de la UE com els que no pertanyen a la mateixa, se situen Turquia, amb 142 cotxes per cada mil habitants, Macedònia (190) i Romania (261).