Espanya compta amb un 37% d’empreses innovadores

La capacitat innovadora de les empreses és un factor important a l’hora de millorar la competitivitat i enfortir el creixement de l’economia en el seu conjunt. Segons les dades que acaba de publicar Eurostat per a l’any 2016, un 50,6% del total d’empreses amb més de 10 treballadors han introduït, de mitjana, algun tipus d’innovació o realitzat una activitat innovadora. El percentatge d’empreses innovadores és molt més elevat entre les grans empreses amb més de 250 treballadors. Aquí la xifra arriba a una mitjaba del 83% i hi ha països com Alemanya i Lituània que fins i tot superen el 90%.

Bèlgica, Portugal i Finlàndia són els tres països amb més empreses innovadores en el seu teixit empresarial. Bèlgica se situa per sobre del 68%, mentre que Portugal arriba a un 67% i Finlàndia, a un 64,8%. Luxemburg i Alemanya ocupen els llocs quatre i cinc, amb xifres per sobre del 63%. Àustria se situa en un 62%, mentra que els Països Baixos i el Regne Unit es queden una mica per sota del 60%. Grècia, França i Irlanda superen el 57%. Per la seva banda, Suècia, Itàlia i Dinamarca també aconsegueixen estar per sobre del promig de la UE-28.

Per sota de la mitjana europea hi ha tots els països de recent adhesió a la UE, juntament amb Espanya. En el nostre país només el 36,9% del conjunt d’empreses amb més de 10 treballadors són innovadores, però la xifra augmenta fins al 74,9% entre les grans empreses. Els últims països a la classificació són Polònia amb un 22,0% i Romania amb un 10,2%.

El següent gràfic mostra la classificació per països segons el tant per cent d’empreses innovadores durant l’any 2016.