Deu obres que has de conèixer per sentir la música

Tota gran música representa el tremolor del pressentiment sotmès a l’ordre de la forma exquisida, sàvia i dúctil, i dins l’esplendidesa d’un art a la mesura humana. Per exemple, del ‘Llibre vermell de Montserrat’ a Xostakóvitx

1

El llibre vermell

ANÒNIM

(Segle XIV)

El llibre vermell de Montserrat conté una col·lecció única de cançons i danses de pelegrins d’inicis del XIV que suma les tradicions de la música culta i popular de l’època. Algunes peces són precs que abasten el misteriós encant d’un enyor ultraterré; la millor, “Imperaytritz de la ciutat joiosa”, és un càntic amorós dins un paratge de faula, de miniatura màgica, on el desig exulta en la infinitud de la seva demanda. És la joia pura d’una font que brolla sempre.