Grup de representants de les diferents entitats que han assistit a la sessió d'aprovació de la reforma de la Llei al Congrés dels Diputats.

La Fundació Catalunya Cultura celebra l’aprovació de la nova Llei de mecenatge

La normativa s’equipara a les millors legislacions europees en la matèria, estimula el micromecenatge i promourà les donacions gràcies a una millora de les deduccions fiscals

La Plataforma pel Mecenatge ha celebrat l’aprovació aquest dimecres al Congrés dels Diputats de la nova Llei de Mecenatge. Liderades per la Fundació Catalunya Cultura, les 180 entitats de l’àmbit cultural, social i de recerca que integren la campanya han expressat la satisfacció de les entitats sense ànim de lucre envers el text: “Reconeix la solidaritat i la participació privada en l’interès públic”.

La llei és una iniciativa del PDeCAT liderada pel diputat Sergi Miquel que modernitza i substitueix l’anterior legislació en aquesta matèria, amb nous estímuls fiscals al mecenatge (increments en la deducció de l’IRPF per a persones físiques i jurídiques) i amb la inclusió de nous conceptes (donacions de serveis i mecenatge de recompensa), entre altres novetats.

El projecte de llei de mecenatge s’ha aprovat en comissió al Congrés dels Diputats aquest dimecres, després que la setmana passada PSOE, PODEM i PDeCAT anunciessin un acord total en els seus termes, inclosa una deducció de fins al 50% per a l’anomenat mecenatge sostingut, informa ACN. Després de l’aprovació en comissió, es preveu el seu trasllat i votació en el Senat. La seva entrada en vigor tindrà lloc l’1 de gener de 2024.

La norma incrementa els percentatges de deducció per mecenatge. En el cas de persones físiques, eleva de 150 euros a 250 euros la base sobre la qual es pot deduir el 80% de la donació a l’IRPF, i la resta tindrà un 40% de deducció (en lloc del 35%). En el cas de persones jurídiques, les deduccions de l’Impost de Societats també passen del 35% al 40%. En el cas del mecenatge sostingut, la deducció augmenta fins al 45% en persones físiques i al 50% per a persones jurídiques (fins ara era el 40%) sempre que s’hagi fet la mateixa donació els dos anys anteriors.

Per a Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura, “avui es fa un primer pas cap a una legislació més adaptada al segle XXI, més europea i justa que reconeix la solidaritat i la participació privada en l’interès públic. Queda camí per recórrer però celebrem l’avanç i felicitem i agraïm a tantíssimes entitats i persones anònimes que des de moltes Plataformes han unit la seva veu i la seva força per aconseguir aquesta reforma que durant anys ha estat impossible de consensuar”.

El marc jurídic vigent a Espanya per al mecenatge és la Llei 49/2002, de 23 de desembre que, al seu torn, actualitzava la Llei 30/1994, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d’Interès General, la primera que va incorporar el terme “mecenatge”. Segons el PDeCAT, el text “millora les deduccions fiscals i actualitza diferents conceptes per equiparar la llei actual a les millors legislacions europees en la matèria, com ara la francesa i la italiana”.

La nova normativa estimula el micromecenatge i a banda d’incrementar els percentatges de deducció actualitza el concepte de donatius i donacions, incorporant les donacions de serveis (assessoraments i consultoria, espais de publicitat en mitjans de comunicació, donacions destinades a la rehabilitació arquitectònica de béns d’interès cultural i donacions d’espais naturals protegits o de béns culturals d’autors reconeguts, i tot tipus de cessions d’ús d’immobles). D’aquesta manera, s’equipara a altres legislacions europees en les quals es defineix el mecenatge més enllà de la simple transacció econòmica.

El text que ara ha de tramitar el Senat també inclou el denominat mecenatge de reconeixement o recompensa, que permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació amb un topall màxim de 25.000 euros.

Finalment, s’amplien les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, quan siguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, en les següents activitats: desenvolupament i innovació, prestacions de serveis d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i d’ensenyament i formació professional vinculades a estudiants d’altes capacitats. A més a més, es reforça l’automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura.

Segons la Fundació Catalunya Cultura, aquesta reforma normativa “és un pas important en el reconeixement de la tasca imprescindible que les entitats no lucratives (ENL) realitzen a Espanya per complir els fins d’interès general”. “Quan parlem de filantropia i mecenatge parlem de recerca de malalties, d’inversió en educació i en cultura, de projectes mediambientals, d’inclusió de persones amb discapacitat i de moltes altres activitats que milloren la vida de la ciutadania. Les ENL duen a terme una activitat social fonamental i necessària perquè contribueixen a cobrir necessitats essencials no ateses ni pel sector privat ni pel sector públic. Són l’expressió de l’acció filantròpica, del compromís, de l’altruisme i de la sensibilitat individual i social”, destaca la fundació presidida per Eloi Planes.

L’entitat subratlla que només la despesa de les ENL en activitats d’interès general arriba a gairebé 17.000 milions d’euros i, en el cas de les fundacions, en els últims 12 anys s’ha multiplicat per 2,45 el nombre de beneficiaris finals i directes de les seves activitats d’interès general. S’estima que el total del sector fundacional a Espanya va generar més de 27.000 milions d’euros de valor afegit el 2020 (2,4% PIB), i més de 550.000 llocs de treball, 3,4% del total de llocs de treball de jornada completa de l’economia espanyola. L’any 2022 van col·laborar amb alguna entitat el 39% de la població major de 18 anys.

“Convé destacar que l’assoliment d’un nou marc legal i fiscal de mecenatge a l’Estat que afavoreixi el compromís ciutadà i empresarial amb la cultura a través de la filantropia i el mecenatge, ha estat una de les línies d’actuació principals de la Fundació des de la seva creació”, conclou l’entitat dirigida per Maite Esteve. La Fundació Catalunya Cultura lidera la Plataforma pel Mecenatge que engloba 186 entitats dels àmbits cultural, social i d’investigació i recerca, que s’han sumat a la reivindicació de la reforma de la Llei, i que tenen en comú una mateixa visió pel que fa a la promoció del mecenatge.