Els majors de 65 anys ja superen a Espanya el 29% de la població activa el 2018

Durant els darrers anys ha augmentat la proporció de persones majors de 65 anys respecte de la població en edat de treballar. L'anomenada taxa de dependència de la població d'edat avançada és un indicador important relacionat amb les pensions, els serveis sanitaris i socials d'un grup de població cada vegada més gran.

En el conjunt de països de la UE-28, la taxa de dependència ha assolit una mitjana del 30,5% el 2018 enfront del 25,5% corresponent a l’any 2008. No obstant això, les xifres varien considerablement entre els estats membres de la Unió Europea, amb països com Itàlia, Finlàndia i Grècia que estan al voltant del 35% i d’altres que tanquen la classificació al voltant d’un 21%.

El país amb la major proporció de persones majors de 65 anys és Itàlia amb un 35,2%; hi figuren a continuació Finlàndia i Grècia, ambdós països per sobre del 34%, mentre que Portugal i Alemanya ja estan al voltant del 33%. Suècia i França estan, juntament amb Letònia, per sobre del 31%, alhora que Croàcia i Estònia també superen la mitjana europea.

Disset països de la UE es queden per sota de la mitjana. A Espanya la proporció de persones d’edat avançada, dependents de la població en edat de treballar, ha arribat a un 29,2% el 2018. La xifra ha anat en augment durant els últims anys, ja que al 2008 encara estàvem en un 23, 8%. Bèlgica i els Països Baixos tenen una taxa similar a l’espanyola. Les taxes ja se situen per sota del 25% a Xipre i Eslovàquia, sent Irlanda i Luxemburg els dos països amb les xifres més baixes a la UE-28.