On viuen els espanyols residents a l’estranger?

Un total de 2.482.808 ciutadans amb nacionalitat espanyola residien a l’estranger a data 1 de gener de 2018, fet que suposa un increment del 3,2% (76.197 persones) respecte l’any anterior.

Així ho indiquen les últimes dades del Padró d’Espanyols Residents a l’Estranger (PERE) publicades recentment per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Per continents, el 61,8% dels espanyols inscrits a l’estranger té fixada la seva residència a Amèrica, el 34,7% a Europa i al 3,5% a la resta del món.

Per països, Argentina és el que acull actualment a més ciutadans amb nacionalitat espanyola, amb un total de 457.204. El segon país amb més espanyols residents és França (253.036), mentre que Veneçuela ocupa la tercera posició amb 167.255 persones, tot i que aquest és el país on durant l’últim any es va produir una major reducció del nombre d’espanyols residents.

El quart país en aquest rànquing és Alemanya (154.876), el cinquè Estats Units (147.817) i el sisè Cuba (139.851). La llista dels deu primers països amb més espanyols residents a 1 de gener de 2018 es completa amb Mèxic (135.955), Brasil (130.635), el Regne Unit (127.920) i Suïssa (119.117

Durant l’últim any, els majors increments d’espanyols residents a països estrangers es van produir al Regne Unit (12.141 més), Estats Units (11.012) i França (9.454). En canvi, a Veneçuela la xifra es va reduir en 13.242 inscrits respecte als que hi havia a 1 de gener de 2017.

Totes les dades es mostren a la següent taula interactiva: