Així han variat el preus a Europa des de l’any 2000

Entre els anys 2000 i 2017 els preus en el conjunt de la Unió Europea van augmentar una mitjana del 36,5%, segons dades publicades aquesta setmana per Eurostat, l’oficina estadística europea.

No obstant això, si s’analitzen les variacions dels preus per cada país europeu, les diferències són molt remarcables.

Així, a Romania els preus van pujar una mitjana del 257% durant aquest període, sent el país on l’augment va ser més elevat. El segon país en el rànquing és Islàndia, on els preus van augmentar un 108% entre l’any 2000 i el 2017. Hongria ocupa la tercera posició amb un increment del 98%.

En el cas d’Espanya, apareix en el lloc número 13 d’aquest rànquing amb un increment mitjà dels preus del 42,8%, 6,3 punts per sobre de la mitjana europea.

Els països on menys van pujar els preus de mitjana en el període analitzat van ser França (29,7%), Suècia (29,1%) i Alemanya (28,6%).

L’informe publicat per Eurostat ofereix també dades sobre la variació dels preus en el període 2000-2017 per sectors.

En el conjunt de la Unió Europea, els augments més significatius es van produir en el sector de les begudes alcohòliques i el tabac –els preus van créixer un 92,1% de mitjana-, i en educació, on van augmentar un 91,2%. En canvi, les comunicacions van experimentar una reducció mitjana del 21,7%.

En el cas d’Espanya, l’augment més important es va produir també en el sector de les begudes alcohòliques i el tabac (120,1%), seguit igualment per l’educació (78,5%). Igual que en conjunt de la UE, les comunicacions es van abaratir un 21,8%.