Radiografia de la població estrangera a Barcelona (I)

El 17,8% dels residents a la ciutat de Barcelona són estrangers. En xifres absolutes, això suposa un total de 288.675 persones, segons les xifres oficials publicades per l’Ajuntament de Barcelona corresponent al mes de gener de 2017.

El cens de la capital catalana assenyala que la població total en aquesta data era de 1.625.137 habitants, dels quals 1.336.462 (82,2%) eren de nacionalitat espanyola.

Entre els anys 2008 i 2017 el nombre d’estrangers residents a Barcelona s’ha mantingut relativament estable, oscil·lant entre els 294.918 de l’any 2009 i els 262.233 de l’any 2015. En els últims dos anys s’ha produït un repunt de la població estrangera, que ha passat del 16,2% de l’any 2015 a l’esmentat 17,8% l’any passat.

Els italians són la comunitat estrangera més nombrosa de Barcelona, ​​amb un total de 29.272 residents. Superen en gairebé deu mil persones al segon país amb més residents a Barcelona, ​​la Xina, que compta amb 19.866 persones vivint a la capital catalana.

Pakistan és el tercer país amb més residents a Barcelona: 19.285 en total, només uns centenars menys que els de nacionalitat xinesa. El quart lloc en aquest rànquing és novament per un país europeu, França, amb 14.717 habitants, mentre que el cinquè lloc l’ocupa el Marroc, amb 12.827 residents.

Ja per sota dels 10.000 habitants se situen Bolívia, Colòmbia i Filipines, que superen en els tres casos els 9.000 residents.


Dels quinze països amb un major nombre de residents a Barcelona, ​​en l’últim any els que han experimentat un creixement més gran són Hondures (19%), Colòmbia (14,2%), Rússia (12,4%), Itàlia ( 8,4%), la Xina i França (ambdós amb un 7,7% d’increment). En canvi, s’ha reduït el nombre de ciutadans residents de Bolívia (-2,3%) i l’Equador (-0,6%).