El rànquing del salari mitjà mensual a Europa i Espanya

El salari brut mitjà en els 28 països de la Unió Europea (UE) va ser de 2.000 euros mensuals en 2017, un 3,3% superior als 1.934 euros de l’any anterior, segons revela el “VI Monitor Anual Adecco sobre Salarios: España en el contexto europeo“publicat aquesta setmana per Grupo Adecco.

En el cas d’Espanya, el salari mitjà va ser de 1.639 euros, només un 0,2% superior al de l’any anterior. Així, la diferència entre el salari mitjà espanyol i el salari mitjà de la UE s’ha ampliat: ha passat de ser un 13,4% a un 18% inferior. En xifres absolutes, la diferència ha passat de 298 a 361 euros mensuals.

En el rànquing de salaris mitjans de la Unió Europea, Espanya es situa en la posició número 13.

L’informe d’Adecco classifica els 28 països de la UE en tres grups. En el grup amb els sous bruts mitjans més elevats hi ha nou països: el primer és Dinamarca, on el salari mitjà va ser de 3.807 euros al mes l’any passat. El segon lloc l’ocupa Luxemburg (3.228 euros) i el tercer Irlanda (2.790 euros).

En un grup intermedi es troben nou països on el salari mitjà brut oscil·la entre els 1.000 i els 2.500 euros al mes. Espanya està en aquest grup, en la part més baixa se situa Portugal (1.017 euros) i en la més alta França (2.356 euros) i el Regne Unit (2.381 euros).

Finalment, en el grup inferior hi ha deu països que compten amb un salari mitjà mensual inferior als 1.000 euros. Tots ells són de l’Europa de l’Est. Els països amb el salari mitjà més baix són Bulgària (407 euros), Romania (563 euros) i Lituània (566 euros).

Salaris mitjans per CC.AA.

A Espanya, la comunitat autònoma amb un salari mitjà més elevat el 2017 va ser Madrid, amb 1.933 euros mensuals, seguida a molt poca distància pel País Basc amb 1.930 euros.

Les altres tres comunitats autònomes que se situen per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.639 euros, són Navarra (1.777 euros), Catalunya (1.725 euros) i Astúries (1.662 euros).

Les comunitats on el sou mitjà mensual és més baix són les Canàries, amb 1.420 euros, i Extremadura, que ocupa l’última posició amb 1.328 euros.

El següent gràfic permet comparar directament el salari mitjà mensual de tots els països de la UE i de les comunitats autònomes espanyoles.