Ràtio d’ocupació dels joves graduats a Europa

Malta, Alemanya i Holanda són els tres països de la Unió Europea (UE) on hi ha un major percentatge de joves acabats de graduar que aconsegueixen una ocupació.

Així ho indiquen les últimes dades facilitades per Eurostat, l’oficina estadística de la UE. L’estudi analitza, per a cada país europeu, quin percentatge de joves d’entre 20 i 34 anys que han finalitzat com a mínim els estudis de secundària superior durant els últims tres anys han aconseguit trobar feina.

En el cas de Malta, el percentatge és del 94,5% dels joves acabats de graduar. A Alemanya, és del 90,9%,  ia Holanda, del 90,4%. Un país que no pertany a la UE, Islàndia, encapçala el rànquing global amb una ràtio del 94,8%.

La mitjana de la Unió Europea se situa en el 80,2%.

Espanya ocupa el cinquè lloc per la part baixa amb una ràtio del 71,9%. En pitjor situació es troben Xipre (71,5%), Croàcia (65.9%), i amb percentatges força inferiors Itàlia (55,2%) i Grècia (52%).

L’estudi d’Eurostat ofereix també dades sobre l’evolució d’aquesta ràtio entre els anys 2006 i 2017 per al conjunt de la UE i per a cadascun dels països europeus. A la UE, la ràtio d’ocupació dels joves graduats ha anat millorant durant els últims quatre anys de manera consecutiva, passant del 75,4% de l’any 2013 al 80,2% del 2017.

En el cas d’Espanya, les xifres també han anat millorant des del punt més baix que es va produir l’any 2013, quan la ràtio es va situar al 59,9%. Des de llavors, ha anat millorant any rere any fins a arribar al 71,9% l’any passat.