Mercadona ha estrenado en el bloque logístico de Abrera su mayor instalación fotovoltaica.
Mercadona ha ubicat al parc logístic d'Abrera la instal·lació fotovoltaica més gran de la cadena.

Mercadona estrena a Abrera la seva planta fotovoltaica més gran

Amb la nova instal·lació, la cadena arriba a un total de 100 megavats instal·lats, que permetran generar el consum anual energètic equivalent a 40.000 habitatges 

El bloc logístic d’Abrera (Baix Llobregat) de Mercadona ha estat el seleccionat per la companyia per instal·lar la planta fotovoltaica més gran de la cadena. La instal·lació de les 16.500 plaques solars que s’han situat sobre la coberta del bloc ha implicat una inversió de set milions d’euros. 

La instal·lació evitarà l’emissió de 1.270 tones de CO2 a l’any, amb una potència instal·lada de vuit megavats. La planta fotovoltaica produirà un 25% de la demanda energètica anual del bloc logístic, que ocupa una parcel·la de 200.000 metres quadrats i que va implicar una inversió de 300 milions d’euros per a obrir-lo fa deu anys. 

Amb la potència que generarà aquesta instal·lació, Mercadona arribarà als 100 megavats d’energia renovable a tota la cadena, que equival al consum anual de 40.000 habitatges. Amb aquesta energia produïda, la companyia evitarà l’emissió de 16.000 tones de CO2 a l’any, una quantitat assimilable a la neutralitzada per 350.000 arbres. Traslladat a l’activitat de Mercadona, l’actual potència instal·lada estalviarà l’energia equivalent al consum anual acumulat de més de 125 supermercats. 

Per assolir aquestes xifres, Mercadona va emprendre el 2020 el seu pla d’energia sostenible, mitjançant el qual ha invertit més de 75 milions d’euros en la instal·lació de plaques solars. En total, ha instal·lat amb aquesta inversió uns 200.000 mòduls solars, que produeixen el 6% de l’energia consumida en tota la cadena de supermercats. 

Actualment, més de 400 supermercats dels 1.660 dels quals disposa la cadena compten amb plaques solars instal·lades en la seva coberta. També generen energia fotovoltaica vuit dels 23 blocs logístics i magatzems de la cadena, a més de les seves oficines centrals al municipi valencià d’Albalat dels Sorells. Durant els pròxims anys, la companyia preveu continuar treballant en aquesta línia fins a aconseguir una potència fotovoltaica de 250 megavats, que representaria una capacitat d’autoconsum del 15% de l’energia consumida anualment.

La instal·lació fotovoltaica del bloc logístic de Mercadona a Abrera, la més gran de la cadena.