Plataforma robòtica
La plataforma robòtica ha suposat una inversió de tres milions d'euros.

Vall d’Hebron incorpora la intel·ligència artificial al diagnòstic microbiològic

L'automatització dels processos en el laboratori allibera tècnics i facultatius d'aquestes funcions i deixa via lliure per a concentrar els seus esforços en una altra mena de tasques, com la participació en les comissions de l'hospital, les consultories, la recerca translacional o la vigilància microbiològica

La covid-19 ha estat clau per constatar la necessitat de la vigilància per avançar-se a una imminent epidèmia i lluitar contra els virus i altres microorganismes com bacteris, fongs o paràsits. Però els tècnics no disposaven de les eines necessàries per fer front a aquesta activitat, al mateix temps que tenien altres obligacions com la detecció de malalties en els seus pacients. Fins ara.

L’Hospital Vall d’Hebron ha transformat un laboratori de microbiologia, que consistia en la suma de petits espais de treball, en una àrea diàfana integrada per una plataforma robòtica, on s’intenta abordar tot el diagnòstic de les infeccions bacterianes amb la millor precisió i en el menor temps possible. Es tracta d’una fita que no només ajuda al pacient a millorar el tractament de la seva afecció per incidir en el seu pronòstic, sinó que també suposa una aportació a la comunitat per determinar quins antibiòtics utilitzar de manera adequada en cada cas.

Els responsables del projecte han protocol·litzat cada tipus de mostra i cada tipus de pacient, de manera que el robot, mecànicament, llegeix el codi de barres de la prova i detecta els medis de cultiu que s’han d’aplicar. Els procediments de la màquina tenen una durada de pocs minuts i és molt difícil observar amb deteniment la seva activitat, a causa de la rapidesa amb la qual opera.

Antigament, les mostres s’emmagatzemaven en uns armaris, la temperatura dels quals afectava el contingut de les proves. En l’actualitat, disposen d’unes incubadores intel·ligents que regulen les mostres a les seves necessitats específiques en qüestió d’hores, la qual cosa allibera els tècnics i facultatius d’aquestes funcions i deixa via lliure per concentrar els seus esforços en altres tasques, com per exemple l’optimització dels tractaments antibiòtics, la participació en les comissions de l’hospital, les consultories, la recerca translacional o la vigilància microbiològica, que té un impacte directe sobre els pacients i la comunitat.

No existeix una explotació d’aquestes característiques en tot el país. El Vall d’Hebron ha estat triat per a aquest projecte pel seu reconeixement internacional i per les seves dimensions: és el complex hospitalari més gran de Catalunya, acull 1.200 llits i els seus cultius es realitzen per a tota la província de Barcelona, amb més de 16 milions de determinacions anuals.

Els responsables consideren que el centre serveix com a aparador per a la resta d’hospitals i aspiren a ser un referent en la implantació d’aquesta tecnologia. L’adquisició d’aquesta plataforma robòtica ha suposat una inversió de tres milions d’euros, gràcies als fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), però encara calen al voltant de sis mesos per implementar del tot les seves funcions.

El Vall d’Hebron és el complex hospitalari més gran de Catalunya, acull 1.200 llits i els seus cultius es realitzen per a tota la província de Barcelona, amb més de 16 milions de determinacions anuals

El projecte es va posar en marxa el 2019 i la primera màquina va arribar per Sant Joan de 2021, després d’un treball laboriós de dimensionament i, posteriorment, una licitació pública. Fins ara, els responsables han estat treballant en la configuració dels protocols i la integració del sistema informàtic del laboratori i de l’hospital. En aquests instants, es troben immersos en la integració de la intel·ligència artificial, a partir de l’aprenentatge de la mateixa plataforma en les rutines dels microbiòlegs, amb la finalitat que alguns processos els pugui desenvolupar de manera automatitzada sense la intervenció d’un equip humà, malgrat que sempre serà supervisat pels seus professionals.

Tècnic de Laboratori
Un tècnic en el laboratori de microbiologia de l’Hospital Vall d’Hebron.