Atomian, empresa pionera en computació cognitiva

Avui dia, la computació cognitiva té múltiples aplicacions amb un impacte real en la societat, però fa quinze anys, quan Miquel Montero, CEO i fundador d'Atomian, va començar a desenvolupar aquesta tecnologia, es va convertir en pioner mundial i, per tant, també en un visionari.

La intel·ligència artificial està en auge, però ha estat un llarg i intens camí el que ha recorregut Miquel Montero, CEO i fundador d’Atomian, per fer realitat la seva visió i, a la vegada, la seva gran passió: humanitzar les computadores.

La tecnologia que desenvolupa amb el seu equip permet emular les funcions del cervell humà combinant la ciència cognitiva i el machine learning. D’aquesta manera, és possible ampliar la interacció entre les persones i les màquines a través del llenguatge natural amb el propòsit d’aportar comprensió en aquesta comunicació bilateral.

Avui dia, la computació cognitiva té múltiples aplicacions amb un impacte real en la societat, però fa quinze anys, quan Montero va començar a desenvolupar aquesta tecnologia, es va convertir en pioner mundial i, per tant, també en un visionari.

En aquesta carrera de fons, l’any 2011 va ser un moment especialment decisiu quan va aconseguir el primer prototip operatiu. A més de perfeccionar-lo, en els darrers temps ha adaptat aquesta tecnologia en diversos sectors d’activitat com la salut, la banca i les assegurances.

El seu perfil emprenedor està associat a una filosofia de vida molt definida que té l’harmonia com a premissa fonamental. És a dir, trobar un equilibri constant en la seva vida personal i professional, cosa que el fa sentir especialment orgullós.

En el context de la intel·ligència artificial, com a promotor de la revolució cognitiva, Miquel Montero confia en el fet que tot el treball d’investigació i desenvolupament que impulsa Atomian tindrà un impacte positiu en la humanitat en termes globals.

TENDÈNCIES DE LES MÀQUINES HUMANITZADES

La relació entre l’ésser humà i les màquines evoluciona constantment amb resultats espectaculars, com és el cas del camp visual o la gestió de dades, però al vessant cognitiu encara li queda un llarg camí per recórrer, i és gairebé incipient si tenim en compte el seu potencial.

Per poder avançar en termes d’investigació, a més de desenvolupar tecnologia, ha estat fonamental invertir temps d’estudi per desxifrar i entendre el comportament de la ment humana. Els resultats, segons Montero, han estat sorprenents.

Una de les tendències que està agafant més força en l’àmbit de la tecnologia cognitiva és que les màquines entendran cada vegada millor com funciona la nostra ment. Això representa un canvi de tendència respecte d’allò a què estàvem acostumats fins ara, en què els humans som els que comprenem els computadors.

L’any 2004 Miquel Montero va fundar Atomian, amb seu a Sant Cugat del Vallès, amb l’objectiu d’aportar solucions al món de l’empresa. En termes d’aplicació, la intel·ligència artificial cognitiva permet automatitzar processos i millorar la productivitat de les empreses.

Tot i que les aplicacions poden ser infinites, una decisió estratègica de la companyia és focalitzar-se en els sectors de la salut i la banca, tot i que puntualment participen en projectes d’altres àmbits com per exemple el de l’automoció. En aquest cas, la tecnologia permet saber quants cotxes s’han venut en comparació amb la competència, entre altres aplicacions.

En el sector salut, han desenvolupat Atomian Medical Records, una eina que permet millorar la qualitat assistencial i optimitzar els recursos hospitalaris aprofitant al màxim tota la informació allotjada en els historials clínics.

Tot i que el cinema, com reconeix Miquel Montero, és una font d’inspiració per al món imaginari de la intel·ligència artificial, la visió d’Atomian ens ofereix reptes esperançadors de transformació de la societat i de les empreses de cara al futur. La relació entre els éssers humans i les màquines canviarà i, de fet, ja ho està fent a gran velocitat.

Són molts els interrogants que queden pendents i possiblement sense respostes concretes, però de moment hem de prendre consciència que ja és un fet la gran incidència real de la intel·ligència artificial en les nostres vides i, d’aquesta manera, també en la comunicació.