TheNBP Factory

La Zona Franca obre espais per a la nova economia

El projecte d’indústria 4.0 se situarà en terrenys i dependències del Consorci en el polígon de la Zona Franca de Barcelona i comptarà amb socis tecnològics i empresarials perquè pugui disposar de la màxima efectivitat en xarxa i optimitzar les possibilitats de creixement i implantació industrial.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), sota la direcció del delegat especial de l’Estat Jordi Cornet, ha iniciat  una nova etapa corporativa en la qual s’ha marcat l’objectiu estratègic d’ajudar a les petites i mitjanes empreses i ser catalitzador de la transformació productiva cap a la indústria 4.0, contribuint així a que Barcelona recuperi protagonisme com a node internacional de la nova economia globalitzada.

Projecte de construcció de naus per a la indústria 4.0 i pimes al cor de la Zona Franca, en la cantonada del carrer 3 amb el carrer A, ocupant dos espais que sumen 43.000 m2 en la parcel·la de l’antiga factoria SEAT

El projecte d’indústria 4.0 se situarà en terrenys i dependències del Consorci en el polígon de la Zona Franca de Barcelona i comptarà amb socis tecnològics i empresarials perquè pugui disposar de la màxima efectivitat en xarxa i optimitzar les possibilitats de creixement i implantació industrial.

Encara que en un primer moment l’acceleradora se situarà a les dependències i prototips a la pròpia seu del Consorci, ja es treballen concursos públics per a aquest projecte de construcció de naus per a la indústria 4.0 i pimes, complex que es trobarà en el cor de la Zona Franca, en la cantonada del carrer 3 amb el carrer A, ocupant dos espais que sumen 43.000 m2 en la parcel·la de l’antiga factoria SEAT. El projecte compta amb una inversió inicial per aquest 2018 de 10 milions d’€ i el conjunt de la inversió requerida estarà entre els 25 i 30 milions d’€.

Per escometre aquests projectes transformadors amb la màxima efectivitat, l’entitat ha resolt reestructurar la seva organització corporativa sota la responsabilitat de la nova directora general Blanca Sorigué, fins ara directora d’Expansió Internacional i directora del Saló Internacional de la Logística (SIL). El secretari general Anton Ferré també forma part de l’alta direcció, que també comptarà amb un director 4.0, actualment en procés extern de selecció per una empresa de headhunters.

La reorientació del Consorci cap a la nova economia i el foment de les activitats transformadores que puguin projectar la producció realitzada a Barcelona en l’economia global, es produeix en un moment especialment crucial en què la indústria ha recuperat protagonisme com a motor d’exportació, cal reforçar les infraestructures tecnològiques cap a una producció industrial digitalitzada i en el qual les empreses compten amb recursos per a la inversió en béns d’equip.

El mateix Consorci escomet aquesta etapa inversora gràcies a la seva pròpia transformació dels últims anys, en la qual pel reenfocament del negoci, la dinamització comercial i la contenció de la despesa ha aconseguit una estructura molt més lleugera i eficient, reduint la despesa en 13 milions (24%), minorant el deute financer a 44,8 milions d’euros i actualitzant el valor dels seus actius en un 47% a la baixa.

TRANSFORMACIÓ DE LA GRAN ÀREA INDUSTRIAL DE BARCELONA

El polígon compta amb una ràtio d’ocupació del 99,3%. L’activitat empresarial que es desenvolupa al polígon és en un 43% d’empreses del sector industrial, un 31% dedicades a la logística i un 25% dedicades a serveis, segons l’enquesta de Barcelona Regional de 2016, que també va recollir que les empreses valoren amb una nota del 7,7 sobre 10 la gestió que fa el CZFB del polígon.

La reacció del CZFB davant la crisi econòmica i la rebaixa en un 30% dels preus mitjana de lloguer al polígon van ser elements molt ben valorats pel col·lectiu  empresarial, així com el compromís del Consorci amb la defensa dels interessos empresarials en general.

La plena ocupació no implica que a primera vista sigui palpable l’ús productiu, ja que són moltes les parcel·les que tenen desenvolupaments en tràmit administratiu o en projecte. Aquest és el cas dels terrenys recuperats de l’antiga factoria SEAT, factoria automobilística que segueix produint a la Zona Franca encara que hagi agrupat les seves activitats per alliberar terrenys.

D’una superfície total de 439.000 m2 recuperats a SEAT, estan ocupats un 98,5% d’aquests: 270.000 m2 es troben arrendats i en fase de projecte; 110.000 m2 estan arrendats, construïts o en fase constructiva; 2.750 m2 reservats per a una subestació energètica; 49.300 m2 reservats per a vials i només 6.900 m2 es troben lliures per a llogar.

El polígon ocupa 6 milions de m2, l’equivalent al 6% del terme municipal de Barcelona, i el pla estratègic de l’entitat pretén optimitzar l’ús d’aquesta àrea industrial que compta amb la seva pròpia zona franca duanera per explotar al màxim el potencial innovador de Barcelona i la seva privilegiada ubicació al costat de les infraestructures de connectivitat del Delta, un node productiu internacional gràcies a l’auge del comerç en l’economia globalitzada.

Així, s’està millorant els aspectes urbans i tecnològics amb el cablejat de fibra òptica per tot el seu territori, transformant-se la seva il·luminació led, té en desplegament el circuit de heating&cooling i d’aigua regenerada per a usos industrials, s’està ampliant zones verdes i millorant la mobilitat amb l’arribada del metro a la zona i l’obertura de carrils bici en les seves artèries principals.

Sent el primer polígon industrial espanyol que va aconseguir certificació de qualitat a les seves àrees comunes, el Consorci és a punt d’engegar un projecte d’economia circular a l’àrea per a la col·laboració empresarial, l’estalvi energètic i poder aprofitar els recursos disponibles al territori. L’any passat va rebre el reconeixement de Bronze de la Unió Europea per cinc anys de complir els reglaments mediambientals EMAS al polígon, entre altres certificacions de bona governança.

El Consorci és una empresa pública, que es finança íntegrament amb fons propis amb els arrendaments industrials del Polígon de la Zona Franca de Barcelona i amb la seva gestió patrimonial. Dedicada a la promoció econòmica, és una entitat guiada per l’esperit de concertació que el seu plenari està format per representants del govern espanyol, de l’Ajuntament de Barcelona i de les principals entitats econòmiques de la ciutat.