Isidro Fainé, presidente de la Fundación la Caixa
Isidre Fainé, president de Criteria i de la Fundació La Caixa.

Criteria reparteix 360 milions a La Caixa després de guanyar un 65% més el 2021

El hòlding inversor accionista de CaixaBank, Naturgy, Cellnex, Saba i Telefónica tanca l'any amb uns beneficis recurrents de 1.187 milions i el valor dels seus actius ja supera els nivells precovid

La Fundació Bancària La Caixa preveu destinar aquest any un pressupost de 515 milions d’euros a finançar els programes socials, de cultura i ciència, beques i educació, i investigació i salut que promou. D’aquesta xifra, 360 milions es finançaran amb els dividends que li ha generat el 2021 CriteriaCaixa, el hòlding inversor que gestiona tot el seu patrimoni empresarial.

Aquesta companyia, de la qual controla el 100% de les accions, té uns actius valorats en 23.805 milions d’euros (+22,8% respecte del 2020), xifra resultant de sumar el valor de les participacions que controla en companyies cotitzades (81,3%), immobles (10,9%) i altres actius com renda fixa o diners en efectiu. Les joies de la corona de Criteria són CaixaBank i Naturgy, on controla el 30% i el 26,7%, respectivament, però el grup també té participacions en altres importants companyies cotitzades, com Telefónica (1,3%), Cellnex (4,3%) i la francesa Suez (5,8%). De Criteria també depèn el 15% d’Aigües de Barcelona i el 99,5% de l’empresa d’aparcaments Saba, a més de participacions en el banc mexicà Inbursa (9,1%) i al xinès Bank of East Asia (17,4%).

L’empresa presidida per Isidre Fainé també té un rellevant patrimoni immobiliari, valorat en 2.585 milions, i una potent divisió de capital risc clau per a l’ecosistema emprenedor barceloní, Caixa Capital Risc, que gestiona onze vehicles d’inversió amb uns fons compromesos de 215 milions i 89 companyies en cartera. El mes de gener passat, Caixa Capital Risc va vendre el 14,12% que ostentava a Sanifit Therapeutics per 35 milions.

Si a les participacions accionarials se li resta el deute associat a aquestes inversions, al tancament del 2021 el valor net dels actius de Criteria arriba als 18.092 milions d’euros, situant-se ja per sobre dels nivells pre-covid (17.026 milions el 2019). El deute del grup Criteria puja ara a 5.713 milions.

La gestió de tot aquest patrimoni ha generat el 2021 un benefici net recurrent de 1.187 milions d’euros, un 65% més, gràcies a la millora en un 44% de l’aportació de les seves participacions bancàries (principalment CaixaBank), i del 96% de la cartera industrial i de serveis. Els guanys reals però, és a dir, amb extraordinaris, han pujat a 1.697 milions, ja que Criteria s’ha anotat una plusvàlua de 510 milions per l’impacte de la fusió de CaixaBank i Bankia, entre altres factors.

El 2021, Criteria va invertir 407 milions en la compra d’un 1,92% addicional de Naturgy, fins a assolir el 26,71%. Uns altres 502 milions es van invertir a ampliar l’anomenada cartera de diversificació, que ja inclou paquets accionarials en unes 80 companyies cotitzades a quinze països.

En paral·lel, el hòlding va cobrar de les seves participades dividends per 525 milions d’euros, un 16% menys per l’impacte de la covid-19. Concretament, va ingessar 331 milions de Naturgy, 65 milions de CaixaBank, 32 milions de Bank of East Àsia, 24 milions de Telefónica i els 24 milions de Suez, entre d’altres.

Dels guanys obtinguts, Criteria ha distribuït al seu accionista, La Caixa, un dividend de 360 ​​milions per finançar la seva activitat. El 2021, la Fundació va invertir un total de 494 milions d’euros; en programes socials (59,6%), cultura i ciència (21,8%), investigació i salut (9,6%) i educació i beques (9%).