ebicibox, precursos nou bicing metropolità
Parada de bicicletes de l'e-Bicibox, el precursor del nou Bicing metropolità.

El consorci de Nextbike, Movement i Movus gestionarà el Bicing metropolità

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha adjudicat, per 40,5 milions d'euros i un període de vuit anys, el nou servei de bicicleta pública metropolitana AMBici, que començarà a desplegar-se a final del 2022

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Nextbike, Movement i Movus s’ha adjudicat la gestió del nou servei de bicicleta pública metropolitana AMBici, que començarà a desplegar-se a final del 2022. El consorci empresarial ha guanyat el concurs públic per 40,5 milions d’euros.

Amb la previsió que es desplegui totalment el primer trimestre del 2023, el servei impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i gestionat per TMB arribarà a 15 municipis metropolitans, i disposarà de fins a 2.600 bicicletes elèctriques i 236 estacions d’aparcament. Com a mínim, la meitat de les estacions tindran punt de recàrrega elèctrica, mentre que la resta seran energèticament autònomes per poder operar el sistema d’ancoratges mitjançant plaques fotovoltaiques.

Per a un període de vuit anys, el consorci empresarial serà l’encarregat del subministrament, instal·lació i manteniment dels equips, la logística de les bicicletes i l’atenció als usuaris. Per això, haurà de dur a terme el desenvolupament del web i app corresponent per fer més àgil el servei a l’usuari, al qual també haurà de donar cobertura de les assegurances (responsabilitat civil, robatori i vandalisme).

Dins del pla de desplegament de nous serveis de mobilitat a l’àrea metropolitana, la xarxa d’AMBici suposa un pas més en l’aposta pel transport públic i per una mobilitat sostenible, segons ha destacat l’autoritat metropolitana.

De moment no es contempla la integració de la xarxa d’AMBici amb el servei homòleg que fa anys que funciona a la ciutat de Barcelona, el Bicing, però sí estarà plenament integrat amb el sistema de transport públic col·lectiu de la metròpolis de Barcelona. Per tant, facilitarà la intermodalitat amb altres mitjans de transport públic, com el Bus Metropolità, el metro,  tramvia, ferrocarril, etcètera.

Això no obstant, TMB ha informat que valorarà posar en marxa a curt termini dues línies d’integració entre ambdues xarxes: estacions pont o de transferència dels dos serveis. Aquests punts de transferència estarien ubicats en zones limítrofes de Barcelona amb els termes municipals de Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat. També se sospesa l’establiment d’abonaments compartits dels dos serveis (compra creuada), amb descomptes pels usuaris de les dues xarxes.