TheNBP Factory

Totes les empreses o professionals autònoms poden ser-ne beneficiàries. ©123RF

Els ajuts a la solvència empresarial es poden sol·licitar fins el 30 de juliol

Empreses i autònoms de qualsevol activitat afectats per la Covid-19 el 2020 tenen fins el proper divendres per concórrer a la nova convocatòria

Aquest divendres 30 de juliol finalitza el termini per demanar els ajuts extraordinaris directes del Govern a la solvència empresarial, destinats a empreses i professionals autònoms amb un fort endeutament el 2020 a causa de la Covid-19. Es tracta d’una convocatòria que inclou totes les activitats, fruit de l’acord amb els agents socials, per tal de donar suport als sectors afectats per la crisi, amb una dotació de 463 milions d’euros. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través del portal Canal Empresa.

La inscripció prèvia és l’únic tràmit que cal fer per optar-hi i els sol·licitants que compleixin els requisits establerts es poden beneficiar de les ajudes fins que s’exhaureixin els fons. En la concessió no es tindrà en compte l’ordre cronològic de presentació.

Els imports concedits seran de fins a 3.000 euros si es tributa per mòduls, i d’entre 4.000 i 200.000 euros per a la resta d’empreses i professionals. L’ajuda no serà en cap cas més gran que el deute acreditat.

Uns ajuts fruit del pacte amb els agents socials

Aquesta línia d’ajuts és fruit d’un acord del Govern amb sindicats i patronals per atorgar els 993 milions d’euros provinents del Reial Decret Llei 5/2021 i va adreçada a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament.

Es tracta d’una ampliació de la convocatòria amb els fons sobrants de la primera, on cal complir els mateixos criteris d’endeutament, però ara està oberta a tots els sectors econòmics, excepte aquells exclosos expressament al RDL, com el financer.


QUI POT REBRE ELS AJUTS I QUINS SÓN ELS REQUISITS?

Els beneficiaris

Totes les persones empresàries o professionals autònoms, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes.

Els requisits

  • Haver exercit l’activitat durant el 2019 i el 2020, i continuar en actiu.
  • Tenir el domicili fiscal a Catalunya, o establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a l’Estat.
  • Tenir deute pendent de satisfer a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, costos fixos incorreguts pendents de pagament. El deute ha d’haver meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i ha de procedir de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
  • Addicionalment, els sol·licitants que tributin per règim d’estimació directa en IRPF, Impost de Societats o Atribució de Rendes hauran d’acreditar deutes pendents subvencionables iguals o superiors a 4.000 euros i un descens de més del 30% respecte al 2019 del volum d’operacions anual.

Exclusions

Estar en alguna de les següents situacions:

  • Tributar pel règim d’estimació directa si el volum de deutes és inferior als 4.000 euros o s’hagi declarat un resultat net negatiu en l’IRPF de 2019.
  • Tributar per l’Impost sobre Societats o per l’Impost sobre la Renda de no Residents el 2019, si la base imposable va resultar negativa.
  • Haver rebut més d’1,8 milions d’euros en ajuts directes (270.000 euros per a empreses de pesca i aqüicultura i de 225.000 euros per a empreses agrícoles), o bé més de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos.

Un cop atorgat l’ajut, els beneficiaris hauran de complir un seguit d’obligacions, entre les quals comprometre’s a mantenir l’activitat durant almenys un any, fins al 30 de juliol del 2022, o no repartir dividents entre aquest exercici econòmic i el vinent.


Presentació de l’acord, amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, els consellers Jaume Giró i Roger Torrent i els agents socials. ©Generalitat de Catalunya

Més de 30.000 beneficiats a la primera convocatòria

31.217 professionals autònoms i empreses ja han demanat l’ajut a la solvència empresarial des que es va obrir la primera línia d’ajuts el passat 21 de juny i rebran 530 milions d’euros, el 53% del total de dotació del pla.

Del nombre total de sol·licituds presentades, 27.907 van ser de de treballadors autònoms, professionals i petites empreses (com a màxim 10 treballadors) i 3.310 d’empreses de més de 10 treballadors.​

Tota la informació sobre els ajuts i preguntes freqüents es poden consultar a Canal Empresa i al web del Departament d’Empresa i Treball.