Aerogenerador en un parc eòlic.
eRoots desenvolupa software per una millor integració de les energies renovables. ©Chris Hunkeler

eRoots rep un ajut d’ACCIÓ per impulsar el seu software de gestió de xarxes renovables

La 'spin-off' de la UPC, impulsada pel programa The Collider, ha rebut 100.000 euros de la línia Startup Capital per portar al mercat un nou sistema d'anàlisi de la xarxa elèctrica que facilita la integració de la producció eòlica i fotovoltaica

Suport de la Generalitat a una de les empreses emergents constituides en el marc del programa de Venture Builder The Collider impulsat per la Fundació Mobile World Capital. eRoots Analytics, una spin-off de la UPC fundada el 2022, acaba de rebre un ajut directe de 100.000 euros d’ACCIÓ de la línia Startup Capital, destinada a impulsar el creixement d’empreses emergents amb un alt potencial tecnològic en fase inicial.

eRoots Analytics ha desenvolupat un software pioner al món que analitza les necessitats específiques de la xarxa elèctrica associada a les instal·lacions de producció d’energia renovable. L’objectiu és iniciar aquest any la fase pilot provant la tecnologia en empreses del sector per demostrar la viabilitat del producte i poder començar la comercialització del software a finals de l’any vinent o a principis del 2025. En paral·lel, també s’han començat els tràmits per patentar la tecnologia.

“En els últims anys hi ha hagut molts canvis en les indústries energètiques i en particular en l’elèctrica, amb la irrupció de les fonts renovables, que tenen una naturalesa diferent de les tradicionals”, explica el conseller delegat d’eRoots, Josep Fanals Batllori. “Les xarxes amb fonts renovables —afegeix— es basen en l’electrònica de potència, a diferència de les fonts convencionals (com el carbó o l’energia nuclear). Fins ara, les xarxes elèctriques tradicionals empraven generadors síncrons acoblats a turbines i, en canvi, les fonts renovables es basen en l’ús de convertidors, que funcionen de manera diferent”, assegura.

Aquesta realitat i la profunda reconversió del sector elèctric exigeix desenvolupar nous mètodes i solucions tenint en compte la realitat d’una xarxa elèctrica amb una major prevalença d’energies renovables, que requereixen eines analítiques molt més avançades, capaces d’abordar els problemes d’enginyeria complexos que genera aquesta nova realitat.

En aquest context, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va decidir crear una empresa fruit d’una dècada de recerca intensiva al Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA). La spin-off es va constituir amb l’objectiu de crear una nova generació de solucions de programari per a l’anàlisi de la xarxa elèctrica en el marc del programa de Venture Builder The Collider en la seva edició de 2021 de la mà dels investigadors del CITCEA Oriol Gomis, Eduardo Prieto i Marc Cheah.

Segons ACCIÓ, la tecnologia de l’empresa emergent permet estudiar les particularitats dels convertidors que s’utilitzen en les xarxes amb energia d’origen eòlic i fotovoltaic, diferents de les fonts tradicionals, per actuar davant de possibles curtcircuits i millorar-ne la gestió. La startup barcelonina ha desenvolupat un sistema que es basa en els algoritmes creats pels seus investigadors, capaços de fer càlculs complexos per analitzar i gestionar les especificitats de les xarxes elèctriques que funcionen amb energies renovables. Per aconseguir entendre el funcionament de la xarxa, segons Fanals, “tot comença per tractar els convertidors com realment són, no podem pensar que funcionen igual que els generadors, hem de considerar que suporten límits d’intensitat diferents i que actuen molt més ràpid”.

Per això, eRoots ha desenvolupat aquest programari dirigit als operadors de les xarxes que treballen en l’anàlisi del seu funcionament i en el seu comportament davant de condicions adverses, com un curtcircuit. Si bé aquesta mena d’incidències de la xarxa “sempre podran existir, és necessari poder-les preveure i entendre el seu comportament i els efectes que tindran per poder dissenyar i operar la xarxa correctament”, explica Fanals. “És indispensable calcular la intensitat de curtcircuit de forma precisa perquè si no, certs elements de la xarxa se sobredimensionaran i els sistemes de protecció poden no activar-se quan és requerit i això pot provocar costos addicionals”, destaca el CEO de la startup.

Els representants d’eRoots amb el rector Daniel Crespo, en l’acte de signatura de l’acord de participacio de la UPC en la nova ‘spin-off’.

El software no anticipa les incidències en temps real, “perquè són fenòmens atzarosos”, d’acord amb Fanals, però permet “preveure què passarà en el futur a partir de l’estudi de situacions prèvies, tot basant-se en simulacions i càlculs avançats”. D’aquesta manera, la solució de la startup ofereix un “estalvi de temps i diners perquè permet modelar els convertidors correctament”.