TheNBP Factory

Elena Ojea Premio Sostenibilidad Marina Banco Sabadell
La investigadora Elena Ojea del Centre de Recerca Mariña (CIM) de la Universitat de Vigo. © Andres Fraga

La investigadora Elena Ojea rep el Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina

La doctora de la Universitat de Vigo centra la seva recerca en la gestió sostenible de recursos, l'equitat social i la cura dels modes de vida vinculats al mar. El jurat del premi ha reconegut el seu treball en l'adaptació i la transformació dels sistemes socioecològics marins i en l'avaluació de la vulnerabilitat i riscos enfront del canvi climàtic.

La investigadora Elena Ojea ha estat guardonada amb el Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina 2023. La líder del grup Future Oceans Lab del Centre de Recerca Mariña (CIM) de la Universitat de Vigo ha estat seleccionada pel seu treball en l’adaptació i la transformació dels sistemes socioecològics marins i en l’avaluació de la vulnerabilitat i riscos davant del canvi climàtic. El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, lliurarà el premi el proper 15 de novembre en un acte celebrat a Vigo.

El jurat del premi, presidit per la doctora Isabel Cacho, ha valorat la perspectiva holística del treball que desenvolupa Ojea en què integra “no només aspectes ecosistèmics de la sostenibilitat marina, sinó el vessant més social, posant èmfasi en la visió de justícia i equitat i incloent-hi la perspectiva de gènere”. El jurat també ha destacat el paper de la investigadora de la Universitat de Vigo en panells internacionals com l’IPCC, la FAO i el High Level Pannel for Sustainable Ocean Economy on les seves aportacions per a l’assessorament de noves polítiques han estat “altament valorades”. De fet, la doctora va ser l’autora principal del capítol sobre oceans al sisè Informe de l’IPCC.

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, lliurarà el premi el proper 15 de novembre en un acte celebrat a Vigo

La investigació de la doctora Ojea està dedicada a les solucions adaptatives per als sistemes socioecològics marins, que permeten la gestió sostenible de recursos, l’equitat social i la cura dels modes de vida vinculats al mar. La seva línia explora en quina mesura i per quines raons les comunitats dependents del medi marí, com ara els pescadors artesanals, i els instruments de conservació, com les àrees marines protegides, són capaços de respondre als impactes del canvi climàtic. En la seva recerca combina l’ús d’índexs de risc, anàlisi de xarxes socioecològiques i models estadístics de comportament humà per identificar estratègies d’adaptació i transformació en els sistemes marins.

“Reflexiono sobre les relacions entre la societat i els oceans, especialment en el context actual de canvi climàtic. Em motiva contribuir al canvi urgent que com a societat hem de fer posant fre al canvi climàtic, i aprofitant l’oportunitat d’adaptar-nos de manera socialment justa i inclusiva. Estem en el moment crític per despertar i poder deixar un llegat marí sostenible per als més petits”, ha explicat Ojea. La investigadora es va llicenciar en Ciències Ambientals per la Universitat de Salamanca i es va doctorar en Economia per la Universitat de Santiago de Compostela. A la seva trajectòria postdoctoral, ha estat al Centre Basc de Canvi Climàtic (BC3) i a la Universitat de Califòrnia a Santa Bàrbara.

“Estem en el moment crític per despertar i poder deixar un llegat marí sostenible per als més petits”, defensa Ojea

El jurat del Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina el completen la doctora Conxita Ávila, el doctor Ángel Borja, la doctora Emma Cebrián, el doctor Emilio Fernández, la doctora Núria Montserrat, el doctor Stefano Pogutz, el doctor José Luis Sánchez Lizaso, el doctor Rafael Sardá i el doctor Jorge Miguel Terrados.

Impuls al talent jove

El Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina va ser creat el 2022 amb l’objectiu d’incentivar i reconèixer el treball dels científics espanyols al camp de la regeneració del medi marí. També es vol premiar la investigació dirigida a l’explotació sostenible dels seus recursos, i en concret, aquelles investigacions que mostrin evidències tangibles de la seva aplicabilitat i incidència.

El guardó s’acompanya d’altres reconeixements lliurats per la Fundació Banc Sabadell, com els premis a la Recerca Econòmica, a la Recerca Biomèdica i a les Ciències i l’Enginyeria. Tots ells responen al compromís de l’entitat de promoure la recerca i l’educació, amb especial interès en l’impuls al talent jove

La Fundació Banc Sabadell lliura altres premis com els destinats a la Recerca Econòmica, la Recerca Biomèdica i les Ciències i l’Enginyeria

En el cas del Premi Fundació Banc Sabadell a la Sostenibilitat Marina, s’inscriu, a més, dins del marc d’actuació del Sabadell Compromís Sostenible. Es tracta d’un programa de l’entitat catalana que busca impulsar actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible i a la lluita contra el canvi climàtic.

Creada l’any 1994, la Fundació Banc Sabadell té com a missió promoure la cultura i les arts, la recerca i l’educació. Al llarg d’aquests anys, la fundació ha contribuït a impulsar activitats en aquests àmbits “amb la visió de ser un referent i un actor de canvi i innovació, al servei de l’interès general i la cohesió social, mitjançant la promoció de l’excel·lència, la creativitat i la innovació”.