Caprabo retolació camions
Cada metre quadrat retolat amb la tècnica PureAir Print fa la mateixa funció mediambiental que un arbre adult.

La flota de vehicles de Caprabo, una zona verda que circula

El 30% dels camions de repartiment de la cadena de supermercats s’han retolat amb un innovador sistema que purifica l'aire i descontamina el medi ambient en entrar en contacte amb la llum solar

Cada camió de repartiment dels supermercats Caprabo tindrà el mateix efecte mediambiental que una àrea verda d’arbres adults i purificarà l’aire, ja que reduirà la seva contaminació. Per què? Doncs perquè l’empresa ha incorporat una tecnologia a la seva flota de camions per compensar la pol·lució que provoquen els vehicles en marxa. De moment, ho ha aplicat al 30% del parc total de 115 vehicles.

Per aconseguir-ho, la cadena ha iniciat el procés de retolació dels seus camions de repartiment amb un innovador sistema, conegut comercialment com a PureAir Print, que purifica l’aire i descontamina el medi ambient en entrar en contacte amb la llum solar. Aquesta tecnologia, desenvolupada per la companyia nord-americana Pureti, es basa en la fotocatàlisis, un procés que permet que la llum solar activi les nanopartícules denominades Ti02 (diòxid de titani), transformant totes les substàncies contaminants suspeses a l’aire en vapor d’aigua. Aquest procés es va repetint constantment, de manera que el mateix vehicle va compensant tota la pol·lució que ell mateix genera, sent la pròpia llum natural i la impressió els que van purificant i netejant el medi ambient.

Cada metre quadrat de superfície impresa amb PureAir Print equival a l’efecte d’un arbre adult. Per tant, un camió d’unes dimensions estàndard descontamina el mateix que una zona verda amb 38 arbres, o de 98 arbres si es tracta d’un tràiler.

Segons Caprabo, és una manera efectiva i creativa de minimitzar l’impacte de la contaminació d’hidrocarburs en el medi ambient, i alhora també és una solució que redueix el cicle de reemplaçament del retolat i de rentada, en repel·lir la pols que s’acumula al vehicle.

La millora en els processos de transport i augmentar la reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle són àmbits on la companyia treballa amb accions diverses. Entre aquestes, el 2019, la reutilització i el reciclatge del tèxtil recuperat a les botigues Caprabo va permetre estalviar 422 tones d’emissions de CO2.

Les actuacions de Caprabo en medi ambient posen el focus en la lluita contra el desaprofitament d’aliments, amb el seu Programa de Microdonacions amb els bancs d’aliments; el reciclatge de plàstic, porex, cartó i producte orgànic per mitjà de la logística inversa; la racionalització en l’ús dels envasos; l’eficiència energètica als seus supermercats de nova generació; i la promoció de les bones pràctiques, entre altres iniciatives.

Caprabo retolació camions
La cadena de supermercats ja ha adaptat el 30% del total del seu parc de vehicles de repartiment.