Les 70 àrees urbanes funcionals (o metropolitanes) d’Espanya segons la seva població

Espanya compta amb un total de 70 àrees urbanes funcionals (AUF), o àrees metropolitanes, segons la definició que fa la Unió Europea d’aquestes zones. Cada AUF està formada per una ciutat i tots aquells municipis que formen el seu entorn funcional.

Per determinar si un municipi pertany a una àrea urbana funcional el criteri que s’empra és el de l’ocupació: si el 15% o més de la seva població ocupada es desplaça a la ciutat de referència per motius de treball, llavors pertany a aquesta AUF.

L’any 2017, les àrees urbanes funcionals espanyoles amb més població van ser les de Madrid (6,71 milions d’habitants), Barcelona (4,96 milions d’habitants) i València (1,72 milions), segons indiquen les últimes dades de l’informe Indicadors Urbans publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La quarta posició va correspondre a Sevilla (1,54 M), mentre que Bilbao (1,03 milions) va ser la cinquena.

La resta d’àrees metropolitanes espanyoles compta ja amb menys d’un milió d’habitants. Després de les cinc primeres es van situar Màlaga (858.731 habitants), Saragossa (756.296), Palma de Mallorca (678.611), Les Palmes de Gran Canària (630.413) i Múrcia (624.658).

El següent gràfic mostra el rànquing de les 70 àrees urbanes funcionals espanyoles segons la seva població el 2017: