On es llegeixen més diaris impresos a Espanya

Un 22,8% de la població espanyola major de 14 anys era lectora de diaris impresos al 2018, la xifra més baixa registrada des de 1980, segons les últimes dades de l’AIMC en el seu estudi “Marc general dels mitjans a Espanya 2019”, publicat recentment.

No obstant això, s’observen importants diferències quan s’analitza el percentatge de lectors de premsa en paper a les diferents comunitats autònomes espanyoles. Així, en cinc comunitats –totes elles de la zona nord espanyola- se superava el percentatge del 35%, mentre que sis CC.AA. se situaven per sota del 20%.

La comunitat autònoma que compta amb un major percentatge de lectors de diaris impresos és Astúries, amb un 40,1%, gairebé el doble que la mitjana espanyola. La segona és Galícia (38,7%), la tercera Navarra (38,1%), la quarta La Rioja (36,4%) i la cinquena Cantàbria (35,1%).

Catalunya, amb un 22,5%, està per sota de la mitjana espanyola (22,8%), i Madrid queda encara més per sota amb un 17,8% de la població lectora de diaris. Només dues CC.AA. tenen menys lectors de diaris en paper que Madrid: Andalusia (17%) i Castella-La Manxa (14,5%), que tanca el rànquing.

El següent mapa interactiu ofereix un retrat molt clar de la població lectora de premsa escrita a Espanya. Com s’ha assenyalat, les CC.AA. de la zona nord són molt més lectores de diaris que les de la zona centre i sud.

Una altra dada que revela la pèrdua de pes de la premsa en paper a Espanya durant els últims anys és la de la mitjana de minuts diaris dedicats a llegir diaris. Al 2018 es va registrar la xifra més baixa de les últimes dues dècades, amb només 8,3 minuts. És menys de la meitat dels 17,7 minuts de mitjana dedicats pels espanyols a llegir diaris impresos deu anys abans, al 2008.