Molls Port de Barcelona
Els molls de l'Energia i Adossat del Port de Barcelona.

El Port de Barcelona licita l’electrificació del moll Adossat

Les obres tenen un pressupost base de 15 milions d'euros i un termini d'execució de 28 mesos

El projecte per electrificar els molls del Port de Barcelona va sumant noves fites. Després de començar les obres per instal·lar el primer punt de connexió per alimentar els vaixells, el consell d’administració del Port de Barcelona ha aprovat iniciar la licitació per a la connexió entre els molls de l’Energia i Adossat, un pas clau pel desplegament del projecte Nexigen, dotat amb més de 110 milions d’euros.

Amb un pressupost base de 15 milions d’euros i un termini d’execució de 28 mesos, s’hauran de construir set conduccions soterrades que connectaran tots dos molls. Segons assenyalen des del port, es tracta d’una obra complexa perquè les conduccions creuaran el canal de navegació, de 700 metres de llargada, i passaran a una profunditat de 32 metres sota el nivell del mar.

A més, l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) remarca que són uns treballs necessaris per garantir l’arribada dels serveis bàsics al moll Adossat, que està sent ampliat, i per instal·lar-hi la xarxa de mitja tensió que permetrà fer arribar l’electricitat fins als vaixells. L’obertura de la bocana Nord l’any 2003 va convertir el moll Adossat en una illa. En aquell moment es va construir una galeria de serveis sota el canal de la bocana Nord per garantir l’arribada al moll dels serveis d’aigua, electricitat i comunicació, però l’ampliació del moll Adossat que s’està realitzant requerirà ampliar aquestes xarxes de serveis.

Altres peces de l’electrificació dels molls del Port de Barcelona que també avancen són els dos primers pilots que permetran testejar les necessitats energètiques de vaixells diferents com ho són els portacontenidors i els ferris. Per al primer tipus, els treballs de construcció del nou punt de connexió es van iniciar fa unes setmanes a la terminal Hutchison Port Best, en el moll Prat, a la zona sud del port, on més emissions es generen. Es preveu que la instal·lació estigui acabada a finals d’any.

La tasca principal d’aquests punts, coneguts com a Onshore Power Suply (OPS), consisteix a transformar l’electricitat que arriba des de la subestació elèctrica en la potència que requereix cada vaixell, tenint en compte que el voltatge varia si es tracta d’una embarcació que transporta contenidors, un creuer o un ferri.

El segon pilot es farà a la terminal de ferris, la més pròxima a la trama urbana. S’espera que el seu punt estigui operatiu de cara a l’any que ve.

També avança la nova subestació elèctrica que necessitarà el port per alimentar els molls, la licitació de la qual va arrencar el febrer passat. La futura instal·lació, que estarà localitzada en el mateix port, serà l’encarregada de connectar-se amb la xarxa d’alta tensió i distribuir l’energia per tota la infraestructura, permetent que els vaixells apaguin els motors i deixin de cremar combustible quan atraquin. Amb un pressupost de 14 milions d’euros, es preveu que la instal·lació estigui acabada l’any 2025.