La Boqueria
Una clienta comprant a La Boqueria. © ACMB
IN THE STREAM

Els reptes de la Boqueria

Un estudi de l’Escola Universitària Mediterrani aposta per què el mercat recuperi i mantingui la clientela local i no depengui només del turisme

La Boqueria ha estat una qüestió recurrent en aquesta columna. Avui ho és pel recent informe Escenari, reptes i oportunitats per al mercat de la Boqueria després de l’era de la massificació turística i els efectes de la pandèmia de covid-19, dels investigadors Marta Solano Tatché i Óscar Gutiérrez Aragón, de l’Escola Universitària Mediterrani, de la Universitat de Girona. L’estudi analitza els efectes negatius que el turisme i el virus han ocasionat als mercats municipals en general i al de la Boqueria en particular. Tot i això, en les seves conclusions, assenyala que, malgrat tot, el mercat de la Rambla té davant seu reptes i oportunitats per recuperar la clientela perduda, consolidar-ne una de nova i afrontar un futur d’èxit.

Els mercats municipals fa anys que s’enfronten a una crisi en forma de tendència a la baixa en les vendes, i això no és degut, en el cas singular de la Boqueria, només al turisme i a la covid. Han estat l’auge del comerç electrònic i diverses formes d’establiments comercials —supermercats, fruiteries…— que competeixen directament amb els mercats els que n’estan allunyant els clients locals més joves, mantenint només la fidelitat del públic de més edat.

Però és que, en el cas de la Boqueria, en els moments durs del confinament sense turistes, la fidelitat del públic local amb prou feines existia perquè la poca que hi havia fou espantada del mercat. I diem la poca perquè els barris de la seva influència han perdut els últims anys una quantitat crítica de població. Per tant, la clientela local era més aviat testimonial, no n’hi havia. Ha estat el retorn del turisme el que ha fet possible la tornada de compradors i visitants.

L’estudi destaca que la Boqueria ha aconseguit conservar la percepció de qualitat del producte, cosa que manté l’alta reputació del mercat. En efecte, de les persones enquestades pels investigadors més del 70% avalen la bona i molt bona qualitat dels productes. A aquesta bona reputació hi contribueix l’afluència de turistes. Almenys això opinen el 55% dels consultats. En canvi, un 73% considera que l’afluència turística impedeix la captació de públic local i un 65% manté que el mercat ha perdut la seva essència tradicional.

Sigui com sigui, el turisme torna a Barcelona i es tornarà a consolidar com una activitat econòmica fonamental de la capital catalana. I la Boqueria continuarà sent una de les seves destinacions, amb els avantatges i els inconvenients. Per tant, el millor, segons l’informe, és agafar el toro per les banyes i afrontar els reptes mitjançant un pla estratègic que faci possible recuperar les essències tradicionals del mercat, apostant pel comerç de proximitat i adaptant-se a les necessitats de tots els clients, tant els locals com els turistes.

El turisme torna a Barcelona i es tornarà a consolidar com una activitat econòmica fonamental de la capital catalana. I la Boqueria continuarà sent una de les seves destinacions.

La pèrdua de facturació derivada de la covid-19 ja va posar de manifest fa uns mesos la necessitat de plantejar noves estratègies per recuperar el públic local i que, alhora, convisqués amb els turistes. En aquest sentit, l’informe apunta una sèrie d’oportunitats que passen pel foment de la venda en línia i el lliurament a domicili. També apunta cap a un major ús de les xarxes socials, amb l’objectiu de dirigir-se i atraure el target de persones més joves que prefereixen un altre tipus d’establiments abans que els mercats. Cal mostrar-los el valor del comerç de proximitat i de la gastronomia mediterrània. A la mateixa línia, l’informe assenyala igualment la necessitat de renovar la pàgina web del mercat, adaptant-la a les noves exigències d’experiència d’usuari i de navegació.

L’estudi, per descomptat, encerta plenament el seu diagnòstic i ara toca els responsables encarar els reptes i oportunitats que assenyala. La pandèmia va posar de manifest els peus de fang d’una economia basada gairebé exclusivament en el turisme, de la qual la Boqueria n’és una mostra clara. Posar tots els ous a la cistella del turisme ha demostrat ser una aposta arriscada sota l’amenaça de crisis estructurals i globals com la de la covid. Cal aprendre del que hem passat i pensar com recuperar i retenir el públic local, que en definitiva és qui mantindrà la base de l’estabilitat del mercat.

Clientes Boqueria
L’informe de l’Escola Universitària Mediterrani aposta pel foment de la venda en línia i el lliurament a domicili a la Boqueria. © theNBP
Tags from the story